امروز: چهارشنبه، 25 تیر 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CBD49510McDonnellMD82198931.4CheckIran Air
2EP-CFM11394FokkerF100199228.2ActiveIran Air
3EP-CFR11383FokkerF100199228.3CheckIran Air
4EP-IDF11298FokkerF100199029.8ActiveIran Air
5EP-IDG11302FokkerF100199129.5StoredIran Air
6EP-ICD24134BoeingB742198831.1ActiveIran Air
7EP-ITA1386ATRAT7620173.6ActiveIran Air
8EP-ITB1389ATRAT7620173.5ActiveIran Air
9EP-ITC1390ATRAT7620173ActiveIran Air
10EP-ITD1391ATRAT7620163.6CheckIran Air
11EP-ITE1424ATRAT7620172.1ActiveIran Air
12EP-ITF1431ATRAT7620172.1ActiveIran Air
13EP-ITG1477ATRAT7620172.6ActiveIran Air
14EP-ITI1489ATRAT7620182.3ActiveIran Air
15EP-ITJ1494ATRAT7620182.3ActiveIran Air
16EP-ITK1503ATRAT7620182ActiveIran Air
17EP-ITL1504ATRAT7620182.1ActiveIran Air
18EP-ITM1510ATRAT7620182ActiveIran Air
19EP-ITH1478ATRAT7620172.7ActiveIran Air
20EP-IJA1540AirbusA33220146.1ActiveIran Air
21EP-IJB1586AirbusA33220145.8ActiveIran Air
22EP-IFA7481AirbusA32120163.7CheckIran Air
23EP-IEB312AirbusA320199624.5CheckIran Air
24EP-IED345AirbusA320199228CheckIran Air
25EP-IEE303AirbusA320199228.5ActiveIran Air
26EP-IEF312AirbusA320199228.4ActiveIran Air
27EP-IEG2054AirbusA320200317.1CheckIran Air
28EP-IEQ1679AirbusA319200218.5ActiveIran Air
29EP-IEP1654AirbusA319200218.6ActiveIran Air
30EP-IER1753AirbusA319200218.1CheckIran Air
31EP-IBK304AirbusA310199327.4ActiveIran Air
32EP-IBL304AirbusA310198733.2GroundIran Air
33EP-IBG299AirbusA30B198435.11CheckIran Air
34EP-IBH302AirbusA30B198435.8StoredIran Air
35EP-IBI151AirbusA30B198139.1StoredIran Air
36EP-IBJ256AirbusA30B198337.1StoredIran Air
37EP-IBS80AirbusA30B198040.5ActiveIran Air
38EP-IBA723AirbusA306199326.6ActiveIran Air
39EP-IBB727AirbusA306199426.5ActiveIran Air
40EP-IBC632AirbusA306199228.4CheckIran Air
41EP-IBD696AirbusA306199327.3CheckIran Air

Fleet Size = 41   |   Fleet average age = 18.7