امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CFM11394FokkerF100199229.7ActiveIran Air
2EP-CFR11383FokkerF100199229.8ActiveIran Air
3EP-IDF11298FokkerF100199031CheckIran Air
4EP-IDG11302FokkerF100199130.1StoredIran Air
5EP-ICD24134BoeingB742198833.2ActiveIran Air
6EP-ITA1386ATRAT7620174.1ActiveIran Air
7EP-ITB1389ATRAT7620174.1CheckIran Air
8EP-ITC1390ATRAT7620174.4ActiveIran Air
9EP-ITD1391ATRAT7620164.11CheckIran Air
10EP-ITE1424ATRAT7620174.3ActiveIran Air
11EP-ITF1431ATRAT7620174.3ActiveIran Air
12EP-ITG1477ATRAT7620173.11ActiveIran Air
13EP-ITI1489ATRAT7620183.8ActiveIran Air
14EP-ITJ1494ATRAT7620183.8ActiveIran Air
15EP-ITK1503ATRAT7620183.5CheckIran Air
16EP-ITL1504ATRAT7620183.6CheckIran Air
17EP-ITM1510ATRAT7620183.4ActiveIran Air
18EP-ITH1478ATRAT7620173.11ActiveIran Air
19EP-IJA1540AirbusA33220147.6ActiveIran Air
20EP-IJB1586AirbusA33220147ActiveIran Air
21EP-IFA7481AirbusA32120165CheckIran Air
22EP-IEB312AirbusA320199625.1GroundIran Air
23EP-IED345AirbusA320199229.5GroundIran Air
24EP-IEE303AirbusA320199229.9ActiveIran Air
25EP-IEF312AirbusA320199229.8CheckIran Air
26EP-IEG2054AirbusA320200318.5CheckIran Air
27EP-IEQ1679AirbusA319200219.9ActiveIran Air
28EP-IEP1654AirbusA319200219.1ActiveIran Air
29EP-IER1753AirbusA319200219.6StoredIran Air
30EP-IBK671AirbusA310199328.9CheckIran Air
31EP-IBL436AirbusA310198734.7GroundIran Air
32EP-IBG299AirbusA30B198437.3ActiveIran Air
33EP-IBH302AirbusA30B198437StoredIran Air
34EP-IBI151AirbusA30B198140.5StoredIran Air
35EP-IBJ256AirbusA30B198338.6StoredIran Air
36EP-IBS80AirbusA30B198041.9CheckIran Air
37EP-IBA723AirbusA306199327.11CheckIran Air
38EP-IBB727AirbusA306199427.1CheckIran Air
39EP-IBC632AirbusA306199229.8ActiveIran Air
40EP-IBD696AirbusA306199328.8CheckIran Air

Fleet Size = 40   |   Fleet average age = 19.7