امروز: سه شنبه، 15 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-PAA7439BombardierCRJ2200022.1GroundPars Air
2EP-PAB7529BombardierCRJ2200121.6ActivePars Air
3EP-PAC7486BombardierCRJ2200121.9ActivePars Air

Fleet Size = 3   |   Fleet average age = 21.9

Pars Air Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Pars Air PRS4439 OIAH OIII 01:20
Pars Air PRS4459 OIBK OIII 01:50
Pars Air PRS4417 OIBK OIYY 01:10
Pars Air PRS4435 OIBP OIII 01:40
Pars Air PRS4449 OICC OISS 01:30
Pars Air PRS4432 OIFK OIMM 01:30
Pars Air PRS4409 OIFS OIII 01:00
Pars Air PRS4438 OIII OIAH 01:10
Pars Air PRS4458 OIII OIBK 01:50
Pars Air PRS4434 OIII OIBP 01:30
Pars Air PRS4408 OIII OIFS 01:00
Pars Air PRS4456 OIII OIKY 01:20
Pars Air PRS4402 OIII OIMB 01:15
Pars Air PRS4454 OIII OIMM 01:20
Pars Air PRS4412 OIII OISJ 01:20
Pars Air PRS4406 OIII OISS 01:10
Pars Air PRS4400 OIII OISY 01:10
Pars Air PRS4428 OIII OITU 01:15
Pars Air PRS4442 OIII OIYY 01:00
Pars Air PRS4410 OIII OIZI 02:00
Pars Air PRS4414 OIII OIZJ 01:55
Pars Air PRS4457 OIKY OIII 01:15
Pars Air PRS4403 OIMB OIII 01:20
Pars Air PRS4433 OIMM OIFK 01:30
Pars Air PRS4455 OIMM OIII 01:30
Pars Air PRS4413 OISJ OIII 01:25
Pars Air PRS4448 OISS OICC 01:25
Pars Air PRS4407 OISS OIII 01:20
Pars Air PRS4422 OISS OIZC 01:20
Pars Air PRS4401 OISY OIII 01:10
Pars Air PRS4429 OITU OIII 01:15
Pars Air PRS4416 OIYY OIBK 01:20
Pars Air PRS4443 OIYY OIII 01:00
Pars Air PRS4423 OIZC OISS 01:40
Pars Air PRS4411 OIZI OIII 02:10
Pars Air PRS4415 OIZJ OIII 02:10