امروز: چهارشنبه، 25 تیر 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

07/22 1398

Fly Persia Since Date : 2019
Fleet Size : 4 | Fleet Average Age : 22.4

Rate This Airline :

Active
ICAO CODE Callsign
PES Persia
B752
B733

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-PSA27599BoeingB752199624.4Stored*Fly Persia
2EP-FPA29337BoeingB733199921.1ActiveFly Persia
3EP-FPB29341BoeingB733199920.9ActiveFly Persia
4EP-FPC28558BoeingB733199723.3ActiveFly Persia

Fleet Size = 4   |   Fleet average age = 22.4

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره کرده است .

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOwner
1EP-PSA27599BoeingB752199624.4Stored*Taban Air

Fleet Size = 1   |   Fleet average age = 24.4