امروز: پنج شنبه، 29 مهر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-VAF28201BoeingB735199823.8ActiveVaresh
2EP-VAR28927BoeingB735199823.1ActiveVaresh
3EP-VBM28921BoeingB735199823.3ActiveVaresh
4EP-VAA29245BoeingB733199823.3ActiveVaresh
5EP-VAI29055BoeingB733199724.2ActiveVaresh

Fleet Size = 5   |   Fleet average age = 23.5