امروز: شنبه، 9 مرداد 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-SIR29341BoeingB733199921.9ActiveSaha
2EP-SII29056BoeingB733199723.11ActiveSaha
3EP-SIJ27633BoeingB733199724.3ActiveSaha

Fleet Size = 3   |   Fleet average age = 23.1