امروز: سه شنبه، 21 مرداد 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-PUI145025EmbraerE145199722.1ActivePOUYA
2EP-PUJ145026EmbraerE145199722.1ActivePOUYA

Fleet Size = 2   |   Fleet average age = 22.1