امروز: سه شنبه، 21 مرداد 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Type = RJ85 |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EX-27008E2319BritishRJ85199722.7StoredMahan Air
2EX-27009E2312BritishRJ85199722.8StoredMahan Air
3EX-27010E2309BritishRJ85199723.1StoredMahan Air
4EP-MOSE2347BritishRJ85199921.4ActiveMahan Air
5EP-MORE2392BritishRJ85200118.8CheckMahan Air
6EP-FQSE2363BritishRJ85199920.8GroundQeshm Air
7EP-TBGE2289BritishRJ85199624.1CheckTaban Air

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 7   |   Average Age = 22.0