امروز: سه شنبه، 15 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Type = B735 |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB735199824.4ActiveCaspian
2EP-KPA28919BoeingB735199824.5ActiveCaspian
3EP-FSK24826BoeingB735199131.7ActiveSepehran
4EP-FSA25066BoeingB735199428.7ActiveSepehran
5EP-FSB25218BoeingB735199131.3ActiveSepehran
6EP-FSF26537BoeingB735199230.6StoredSepehran
7EP-TAG28997BoeingB735199824.9CheckATA
8EP-RBC28922BoeingB735199824.5ActiveVaresh
9EP-VAF28201BoeingB735199824.1ActiveVaresh
10EP-VAR28927BoeingB735199824.2ActiveVaresh
11EP-VBM28921BoeingB735199824.5ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 11   |   Average Age = 26.7