امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Type = B734 |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAP26466BoeingB734199229.2ActiveCaspian
2EP-CAQ26467BoeingB734199229.2GroundCaspian
3EP-CAR26451BoeingB734199328.5CheckCaspian
4EP-APO26443BoeingB734199229.7CheckAseman
5EP-APP26464BoeingB734199229.4ActiveAseman
6EP-NSM25169BoeingB734199229.9CheckAseman
7EP-APQ26467BoeingB734199229ActiveAseman
8EP-AOA29107BoeingB734199823.9ActiveSepehran
9EP-TBJ28202BoeingB734199823.9ActiveTaban Air

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 9   |   Average Age = 28.1