امروز: سه شنبه، 8 مهر 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Type = B734 |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAP26466BoeingB734199228CheckCaspian
2EP-CAQ26467BoeingB734199227.11GroundCaspian
3EP-CAR26451BoeingB734199327.3ActiveCaspian
4EP-APO26443BoeingB734199228.5ActiveAseman
5EP-APP26464BoeingB734199228.2GroundAseman
6EP-NSM25169BoeingB734199228.7CheckAseman
7EP-APQ26467BoeingB734199227.9ActiveAseman
8EP-AOA29107BoeingB734199822.7ActiveSEPEHRAN
9EP-TBJ28202BoeingB734199822.6ActiveTaban Air

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 9   |   Average Age = 26.8