امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Type = B734 |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAP26466BoeingB734199230.2CheckCaspian
2EP-CAQ26467BoeingB734199230.2GroundCaspian
3EP-CAR26451BoeingB734199329.5ActiveCaspian
4EP-APO26443BoeingB734199230.7ActiveAseman
5EP-APP26464BoeingB734199230.4CheckAseman
6EP-NSM25169BoeingB734199230.9CheckAseman
7EP-APQ27083BoeingB734199230CheckAseman
8EP-AOA29107BoeingB734199824.1CheckSepehran
9EP-NSP27085BoeingB734199230ActiveSepehran
10EP-TBJ28202BoeingB734199824.9CheckTaban Air

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 10   |   Average Age = 29.1