امروز: سه شنبه، 21 مرداد 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Type = A319 |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-IEQ1679AirbusA319200218.6ActiveIran Air
2EP-IEP1654AirbusA319200218.7ActiveIran Air
3EP-IER1753AirbusA319200218.2CheckIran Air
4EP-ZAX0644AirbusA319199623.7CheckZagros
5EP-SSL1916AirbusA319200317.6ActiveMERAJ
6EP-SSP2091AirbusA319200316.9ActiveMERAJ

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 6   |   Average Age = 19.0