امروز: پنج شنبه، 29 مهر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Check |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAR26451BoeingB734199328.4CheckCaspian
2EP-CPU53223McDonnellMD83199427.6CheckCaspian
3EP-IFA7481AirbusA32120164.11CheckIran Air
4EP-IBA723AirbusA306199327.1CheckIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199328.6CheckIran Air
6EP-IBK304AirbusA310199328.8CheckIran Air
7EP-IBS80AirbusA30B198041.8CheckIran Air
8EP-IEF312AirbusA320199229.7CheckIran Air
9EP-IEG2054AirbusA320200318.4CheckIran Air
10EP-IDF11298FokkerF100199030.11CheckIran Air
11EP-ITB1389ATRAT7620174.9CheckIran Air
12EP-ITD1391ATRAT7620164.9CheckIran Air
13EP-ITK1503ATRAT7620183.4CheckIran Air
14EP-ITL1504ATRAT7620183.4CheckIran Air
15EP-MDK636AirbusA310199229.9CheckAirtour
16EP-TTA393AirbusA320199228.1Check*Airtour
17EP-MDN701AirbusA306199328.5CheckAirtour
18EP-ASQ11513FokkerF100199427.6CheckAseman
19EP-APG0480AirbusA320199427.4CheckAseman
20EP-APJ376AirbusA320199229CheckAseman
21EP-API376AirbusA320199427.6CheckAseman
22EP-ATX0573ATRAT75200020.1CheckAseman
23EP-ATU0697ATRAT75200218.11CheckAseman
24EP-APO26443BoeingB734199229.6CheckAseman
25EP-NSM25169BoeingB734199229.7CheckAseman
26EP-MNA24383BoeingB744199031.1CheckMahan Air
27EP-TOA576AirbusA310199130.7CheckMahan Air
28EP-MNB24363BoeingB744198932.3CheckMahan Air
29EP-MNG401AirbusA306198734.8CheckMahan Air
30EP-MNO595AirbusA310199130.1CheckMahan Air
31EP-MNP620AirbusA310199129.11CheckMahan Air
32EP-MMA56AirbusA343199328.1CheckMahan Air
33EP-MMC282AirbusA343199922.4CheckMahan Air
34EP-MMVE2079BritishB462198734.2CheckMahan Air
35EP-MOIE3362BritishRJ1H199921.11CheckMahan Air
36EP-MOME3165BritishB463199031.5CheckMahan Air
37EP-MOBE3212BritishB463199229.2CheckMahan Air
38EP-MOGE3343BritishRJ1H199922.6CheckMahan Air
39EP-SII29056BoeingB733199724.1CheckSaha
40EP-ZAK49627McDonnellMD83198932.7CheckZagros
41EP-ZAM49483McDonnellMD82198635.1CheckZagros
42EP-ZAG49372McDonnellMD82198635.9CheckZagros
43EP-ZAE53066McDonnellMD82199229.8CheckZagros
44EP-ZAP0426AirbusA320199229.7CheckZagros
45EP-LCS2957AirbusA321200614.1CheckKish Air
46EP-LCQ11492FokkerF100199526.7CheckKish Air
47EP-LCK53224McDonnellMD82199427.5CheckKish Air
48EP-OIL20222FokkerF50199229.3CheckKarun
49EP-AJI1300AirbusA320200021.2CheckMeraj
50EP-SSP2091AirbusA319200317.11CheckMeraj
51EP-PUI145025EmbraerE145199724.1CheckPouya
52EP-FQJ11477FokkerF100199327.1CheckQeshm Air
53EP-FQF11444FokkerF100199328.7CheckQeshm Air
54EP-FQZE3332BritishRJ1H199823.2CheckQeshm Air
55EP-FQVE3375BritishRJ1H200021.3CheckQeshm Air
56EP-FQM603AirbusA306199130.8CheckQeshm Air
57EP-FSA25066BoeingB735199427.5CheckSepehran
58EP-TBF53546McDonnellMD88199624.11CheckTaban Air
59EP-TBE53548McDonnellMD88199724.6CheckTaban Air
60EP-TAL53625McDonnellMD83199922.1CheckATA
61EP-EMA145253EmbraerE145200021.6CheckATA
62EP-EMB145282EmbraerE145200021.3CheckATA
63EP-TAD361AirbusA320199229.1CheckATA
64EP-TAG28997BoeingB735199823.7CheckATA
65EP-TAS49986McDonnellMD83199130.7CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 65   |   Average Age = 25.5