امروز: سه شنبه، 15 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Check |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAP26466BoeingB734199230.2CheckCaspian
2EP-CPD53188McDonnellMD83199527.4CheckCaspian
3EP-CPX53463McDonnellMD83199428.5CheckCaspian
4EP-IBB727AirbusA306199428.1CheckIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199329.8CheckIran Air
6EP-IBS80AirbusA30B198042.9CheckIran Air
7EP-IEG2054AirbusA320200319.6CheckIran Air
8EP-ITA1386ATRAT7620175.11CheckIran Air
9EP-ITB1389ATRAT7620175.1CheckIran Air
10EP-ITC1390ATRAT7620175.4CheckIran Air
11EP-ITD1391ATRAT7620165.11CheckIran Air
12EP-ITE1424ATRAT7620175.3CheckIran Air
13EP-ITG1477ATRAT7620174.11CheckIran Air
14EP-ITI1489ATRAT7620184.8CheckIran Air
15EP-ITK1503ATRAT7620184.5CheckIran Air
16EP-ITL1504ATRAT7620184.6CheckIran Air
17EP-ITH1478ATRAT7620174.11CheckIran Air
18EP-IEP1654AirbusA319200220.1CheckIran Air
19EP-MNI408AirbusA306198735.9Check*Airtour
20EP-MDG53232McDonnellMD82199527.9CheckAirtour
21EP-TTA393AirbusA320199229.11Check*Airtour
22EP-MDN701AirbusA306199329.6CheckAirtour
23EP-MDM773AirbusA306199626CheckAirtour
24EP-ASQ11513FokkerF100199428.7CheckAseman
25EP-ASR11522FokkerF1002/1227.11CheckAseman
26EP-APG480AirbusA320199428.6CheckAseman
27EP-APJ376AirbusA320199230.1CheckAseman
28EP-API476AirbusA320199428.8CheckAseman
29EP-ATX573ATRAT75200021.11CheckAseman
30EP-ATU697ATRAT75200220CheckAseman
31EP-APP26464BoeingB734199230.4CheckAseman
32EP-NSM25169BoeingB734199230.9CheckAseman
33EP-APQ27083BoeingB734199230CheckAseman
34EP-AST11523FokkerF100199527.1CheckAseman
35EP-ATF11476FokkerF100199329.2CheckAseman
36EP-MME371AirbusA346200121.5CheckMahan Air
37EP-MNB24363BoeingB744198933.4CheckMahan Air
38EP-MNG401AirbusA306198735.1CheckMahan Air
39EP-MMN524AirbusA310198933.2CheckMahan Air
40EP-MMJ526AirbusA310198933.2CheckMahan Air
41EP-MNX564AirbusA310199032CheckMahan Air
42EP-MNP620AirbusA310199131CheckMahan Air
43EP-MMC282AirbusA343199923.5CheckMahan Air
44EP-MMH391AirbusA346200220.3CheckMahan Air
45EP-MOSE2347BritishRJ85199923.8CheckMahan Air
46EP-MORE2392BritishRJ85200121CheckMahan Air
47EP-MOCE3158BritishB463199032.6CheckMahan Air
48EP-MOBE3212BritishB463199230.4CheckMahan Air
49EP-CBA49502McDonnellMD82198834.7CheckChabahar
50EP-CBC49506McDonnellMD82198933.9CheckChabahar
51EP-SEC53231McDonnellMD82199527.9Check*Chabahar
52EP-SIJ27633BoeingB733199725.7CheckSaha
53EP-ZAC49949McDonnellMD83199131.2CheckZagros
54EP-ZAK49627McDonnellMD83198933.8CheckZagros
55EP-ZAM49483McDonnellMD82198636.2CheckZagros
56EP-ZAG49372McDonnellMD82198636.11CheckZagros
57EP-ZAF53119McDonnellMD82199329.5CheckZagros
58EP-ZAA49634McDonnellMD82198735.2CheckZagros
59EP-ZGB2055AirbusA321200319.2CheckZagros
60EP-ZGA1977AirbusA321200319.6CheckZagros
61EP-LCS2957AirbusA321200616CheckKish Air
62EP-LCT2965AirbusA321200616CheckKish Air
63EP-LCQ11492FokkerF100199527.8CheckKish Air
64EP-LCR11330FokkerF100199824.5CheckKish Air
65EP-LCO53150McDonnellMD83199131.1CheckKish Air
66EP-LCJ53221McDonnellMD82199428.9CheckKish Air
67EP-LCL53229McDonnellMD82199527.11CheckKish Air
68EP-AWZ11497FokkerF100199428CheckKarun
69EP-AJJ525AirbusA320199527.1CheckMeraj
70EP-SIG750AirbusA306199527.9CheckMeraj
71EP-AJH1353AirbusA320200022.1CheckMeraj
72EP-FPA29337BoeingB733199923.6CheckFly Persia
73EP-FPC28558BoeingB733199725.7CheckFly Persia
74EP-PUI145025EmbraerE145199725.2CheckPouya
75EP-PUJ145026EmbraerE145199725.2CheckPouya
76EP-FAB25171BoeingB742199131.1CheckFars Qeshm
77EP-FQI11475FokkerF100199328.11CheckQeshm Air
78EP-FQF11444FokkerF100199329.9CheckQeshm Air
79EP-FQZE3332BritishRJ1H199824.4CheckQeshm Air
80EP-FQH611AirbusA320199626.5CheckQeshm Air
81EP-FQO764AirbusA306199626.7CheckQeshm Air
82EP-FQN749AirbusA306199527.11CheckQeshm Air
83EP-AOA29107BoeingB734199824.1CheckSepehran
84EP-AOB28669BoeingB733199725.5CheckSepehran
85EP-TBB53549McDonnellMD88199725.7CheckTaban Air
86EP-TBC53550McDonnellMD88199725.6CheckTaban Air
87EP-TBJ28202BoeingB734199824.9CheckTaban Air
88EP-TBH565AirbusA310199031.11CheckTaban Air
89EP-TBE53548McDonnellMD88199725.8CheckTaban Air
90EP-EMA145253EmbraerE145200022.8CheckATA
91EP-EMC145564EmbraerE145200220.1CheckATA
92EP-TAD361AirbusA320199230.3CheckATA
93EP-TAF25995BoeingB733199329.8CheckATA
94EP-TAG28997BoeingB735199824.9CheckATA
95EP-TAM53465McDonnellMD83199427.11CheckATA
96EP-TAS49986McDonnellMD83199131.8CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 96   |   Average Age = 25.3