امروز: چهارشنبه، 26 خرداد 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Check |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAP26466BoeingB734199228.8CheckCaspian
2EP-CAR26451BoeingB734199327.11CheckCaspian
3EP-IBA723AirbusA306199327.5CheckIran Air
4EP-IBD696AirbusA306199328.2CheckIran Air
5EP-IBG299AirbusA30B198436.1CheckIran Air
6EP-IBK304AirbusA310199328.3CheckIran Air
7EP-IBS80AirbusA30B198041.4CheckIran Air
8EP-IEE303AirbusA320199229.4CheckIran Air
9EP-IEG2054AirbusA320200318CheckIran Air
10EP-IDF11298FokkerF100199030.7CheckIran Air
11EP-ITB1389ATRAT7620174.4CheckIran Air
12EP-ITC1390ATRAT7620173.11CheckIran Air
13EP-ITD1391ATRAT7620164.5CheckIran Air
14EP-ITL1504ATRAT7620183CheckIran Air
15EP-IEQ1679AirbusA319200219.4CheckIran Air
16EP-MDK636AirbusA310199229.5CheckAirtour
17EP-MDG53232McDonnellMD82199526.3CheckAirtour
18EP-TTA393AirbusA320199228.6Check*Airtour
19EP-MDN701AirbusA306199328CheckAirtour
20EP-ASQ11513FokkerF100199427.2CheckAseman
21EP-ATG11329FokkerF100199130CheckAseman
22EP-APG0480AirbusA320199427CheckAseman
23EP-API376AirbusA320199427.2CheckAseman
24EP-ATU0697ATRAT75200218.7CheckAseman
25EP-NSM25169BoeingB734199229.3CheckAseman
26EP-MNA24383BoeingB744199030.9CheckMahan Air
27EP-TOA576Airbus310199130.2CheckMahan Air
28EP-MNG401AirbusA306198734.4CheckMahan Air
29EP-MNF547AirbusA310199030.1CheckMahan Air
30EP-MNO595AirbusA310199129.9CheckMahan Air
31EP-MNP620AirbusA310199129.7CheckMahan Air
32EP-MMC282AirbusA343199921.11CheckMahan Air
33EP-MMF376AirbusA346200119.8CheckMahan Air
34EP-MMR615AirbusA346200416.6CheckMahan Air
35EP-MMVE2079BritishB462198733.1CheckMahan Air
36EP-MOIE3362BritishRJ1H199921.7CheckMahan Air
37EP-MOME3165BritishB463199031.1CheckMahan Air
38EP-MOGE3343BritishRJ1H199922.2CheckMahan Air
39EP-ZAK49627McDonnellMD83198932.3CheckZagros
40EP-ZAQ49769McDonnellMD83198832.5CheckZagros
41EP-ZAE53066McDonnellMD82199229.4CheckZagros
42EP-ZAP0426AirbusA320199229.3CheckZagros
43EP-LCS2957AirbusA321200614.6CheckKish Air
44EP-LCT2965AirbusA321200614.6CheckKish Air
45EP-LCQ11492FokkerF100199526.3CheckKish Air
46EP-LCK53224McDonnellMD82199427.1CheckKish Air
47EP-AWZ11497FokkerF100199426.7CheckKarun
48EP-AJH1353AirbusA320200020.7CheckMeraj
49EP-PUI145025EmbraerE145199723.8CheckPouya
50EP-FQJ11477FokkerF100199327.5CheckQeshm Air
51EP-FQG11462FokkerF100199525.9CheckQeshm Air
52EP-FQVE3375BritishRJ1H200020.11CheckQeshm Air
53EP-FQO764AirbusA306199625.1CheckQeshm Air
54EP-FQM603AirbusA306199130.4CheckQeshm Air
55EP-AOA29107BoeingB734199823.4CheckSepehran
56EP-SEB49857McDonnellMD83199031.4Check*Taban Air
57EP-TBJ28202BoeingB734199823.3CheckTaban Air
58EP-TBGE2289BritishRJ85199624.11CheckTaban Air
59EP-TBE53548McDonnellMD88199724.2CheckTaban Air
60EP-TAC405AirbusA320199328.4CheckATA
61EP-TAG28997BoeingB735199823.3CheckATA
62EP-TAN53520McDonnellMD83199427.1CheckATA
63EP-TAO53597McDonnellMD83199822.6CheckATA
64EP-TAS49986McDonnellMD83199130.3CheckATA
65EP-VAF28201BoeingB735199823.4CheckVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 65   |   Average Age = 25.2