امروز: سه شنبه، 21 مرداد 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Check |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB7357/2622CheckCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199227.1CheckCaspian
3EP-CAQ26467BoeingB734199227.1CheckCaspian
4EP-CAS53623McDonnellMD83199920.11CheckCaspian
5EP-CPV49938McDonnellMD83199029.9CheckCaspian
6EP-IFA7481AirbusA32120163.8CheckIran Air
7EP-IBC632AirbusA306199228.5CheckIran Air
8EP-IBD696AirbusA306199327.4CheckIran Air
9EP-IBG299AirbusA30B198436CheckIran Air
10EP-IEB312AirbusA320199624.6CheckIran Air
11EP-IED345AirbusA320199228.1CheckIran Air
12EP-IEG2054AirbusA320200317.2CheckIran Air
13EP-CFR11383FokkerF100199228.4CheckIran Air
14EP-ITD1391ATRAT7620163.7CheckIran Air
15EP-CBD49510McDonnellMD82198931.5CheckIran Air
16EP-IER1753AirbusA319200218.2CheckIran Air
17EP-MDL644AirbusA310199228.5CheckAirtour
18EP-MDF53184McDonnellMD83199426.1CheckAirtour
19EP-APF0354AirbusA320199228CheckAseman
20EP-APG0480AirbusA320199426.2CheckAseman
21EP-API376AirbusA320199426.4CheckAseman
22EP-APO26443BoeingB734199228.3CheckAseman
23EP-NSM25169BoeingB734199228.5CheckAseman
24EP-APQ26467BoeingB734199227.8CheckAseman
25EP-ASI11519FokkerF100199425.1CheckAseman
26EP-MNA24383BoeingB744199029.11CheckMahan Air
27EY-704706AirbusA310199822.4CheckMahan Air
28EY-705576Airbus310199129.4CheckMahan Air
29EP-MMI416AirbusA346200217.1CheckMahan Air
30EP-MNT546AirbusA306198930.9CheckMahan Air
31EP-MMJ526AirbusA310198930.1CheckMahan Air
32EP-MNV567AirbusA310199129.7CheckMahan Air
33EP-MMB20AirbusA343199425.8CheckMahan Air
34EP-MMT292AirbusA343199920.1CheckMahan Air
35EP-MMQ449AirbusA346200217.8CheckMahan Air
36EP-MORE2392BritishRJ85200118.8CheckMahan Air
37EP-MOEE3129BritishB463198931.2CheckMahan Air
38EP-MOBE3212BritishB463199228CheckMahan Air
39EP-MOGE3343BritishRJ1H199921.4CheckMahan Air
40EP-SII29056BoeingB733199722.11CheckSAHA AIR
41EP-ZAC49949McDonnellMD83199128.1CheckZagros
42EP-ZAF53119McDonnellMD82199327.1CheckZagros
43EP-ZGC0937AirbusA320199821.7CheckZagros
44EP-ZAL0400AirbusA320199327.7CheckZagros
45EP-ZAX0644AirbusA319199623.7CheckZagros
46EP-LCS2957AirbusA321200613.8CheckKish Air
47EP-LCT2965AirbusA321200613.8CheckKish Air
48EP-LCI49844McDonnellMD83198931.5CheckKish Air
49EP-LCJ53221McDonnellMD82199426.5CheckKish Air
50EP-LCM53226McDonnellMD82199426.1CheckKish Air
51EP-FQJ11477FokkerF100199326.7CheckQeshm Air
52EP-FQG11462FokkerF100199524.11CheckQeshm Air
53EP-FQP607AirbusA320199624.1CheckQeshm Air
54EP-AOA29107BoeingB734199822.6CheckSEPEHRAN
55EP-TBB53549McDonnellMD88199723.3CheckTaban Air
56EP-TBH0565AirbusA310199029.7CheckTaban Air
57EP-TBGE2289BritishRJ85199624.1CheckTaban Air
58EP-TBE53548McDonnellMD88199723.4CheckTaban Air
59EP-TAC405AirbusA320199327.6CheckATA
60EP-TAF25995BoeingB733199327.4CheckATA
61EP-TAN53520McDonnellMD83199426.3CheckATA
62EP-TAP53466McDonnellMD83199821.7CheckATA
63EP-TAQ53488McDonnellMD83199624.4CheckATA
64EP-TAS49986McDonnellMD83199129.4CheckATA
65EP-VAR28927BoeingB735199821.1CheckVARESH
66EP-VBM28921BoeingB735199822.1CheckVARESH

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 66   |   Average Age = 24.7