امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Check |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAP26466BoeingB734199230.6CheckCaspian
2EP-CPD53188McDonnellMD83199527.7CheckCaspian
3EP-CPX53463McDonnellMD83199428.8CheckCaspian
4EP-IBB727AirbusA306199429.2CheckIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199329.11CheckIran Air
6EP-IBS80AirbusA30B198043.1CheckIran Air
7EP-IEG2054AirbusA320200319.9CheckIran Air
8EP-ITA1386ATRAT7620176.2CheckIran Air
9EP-ITB1389ATRAT7620176.2CheckIran Air
10EP-ITC1390ATRAT7620175.8CheckIran Air
11EP-ITD1391ATRAT7620166.2CheckIran Air
12EP-ITE1424ATRAT7620175.6CheckIran Air
13EP-ITG1477ATRAT7620175.3CheckIran Air
14EP-ITI1489ATRAT7620184.11CheckIran Air
15EP-ITK1503ATRAT7620184.9CheckIran Air
16EP-ITL1504ATRAT7620184.9CheckIran Air
17EP-ITH1478ATRAT7620175.3CheckIran Air
18EP-IEP1654AirbusA319200221.2CheckIran Air
19EP-MNI408AirbusA306198736Check*Airtour
20EP-MDG53232McDonnellMD82199528CheckAirtour
21EP-TTA393AirbusA320199230.3Check*Airtour
22EP-MDN701AirbusA306199329.1CheckAirtour
23EP-MDM773AirbusA306199626.4CheckAirtour
24EP-ASQ11513FokkerF100199428.11CheckAseman
25EP-ASR11522FokkerF1002/1228.3CheckAseman
26EP-APG480AirbusA320199428.9CheckAseman
27EP-APJ376AirbusA320199230.5CheckAseman
28EP-API476AirbusA320199428.11CheckAseman
29EP-ATX573ATRAT75200022.3CheckAseman
30EP-ATU697ATRAT75200220.4CheckAseman
31EP-APP26464BoeingB734199230.8CheckAseman
32EP-NSM25169BoeingB734199231CheckAseman
33EP-APQ27083BoeingB734199230.3CheckAseman
34EP-AST11523FokkerF100199528.2CheckAseman
35EP-ATF11476FokkerF100199329.6CheckAseman
36EP-MME371AirbusA346200121.9CheckMahan Air
37EP-MNB24363BoeingB744198933.8CheckMahan Air
38EP-MNG401AirbusA306198736.1CheckMahan Air
39EP-MMN524AirbusA310198933.5CheckMahan Air
40EP-MMJ526AirbusA310198933.5CheckMahan Air
41EP-MNX564AirbusA310199032.4CheckMahan Air
42EP-MNP620AirbusA310199131.4CheckMahan Air
43EP-MMC282AirbusA343199923.9CheckMahan Air
44EP-MMH391AirbusA346200220.6CheckMahan Air
45EP-MOSE2347BritishRJ85199924CheckMahan Air
46EP-MORE2392BritishRJ85200121.4CheckMahan Air
47EP-MOCE3158BritishB463199032.1CheckMahan Air
48EP-MOBE3212BritishB463199230.7CheckMahan Air
49EP-CBA49502McDonnellMD82198834.11CheckChabahar
50EP-CBC49506McDonnellMD82198934CheckChabahar
51EP-SEC53231McDonnellMD82199528Check*Chabahar
52EP-SIJ27633BoeingB733199725.11CheckSaha
53EP-ZAC49949McDonnellMD83199131.6CheckZagros
54EP-ZAK49627McDonnellMD83198934CheckZagros
55EP-ZAM49483McDonnellMD82198636.6CheckZagros
56EP-ZAG49372McDonnellMD82198637.2CheckZagros
57EP-ZAF53119McDonnellMD82199329.9CheckZagros
58EP-ZAA49634McDonnellMD82198735.6CheckZagros
59EP-ZGB2055AirbusA321200319.6CheckZagros
60EP-ZGA1977AirbusA321200319.1CheckZagros
61EP-LCS2957AirbusA321200616.3CheckKish Air
62EP-LCT2965AirbusA321200616.3CheckKish Air
63EP-LCQ11492FokkerF100199528CheckKish Air
64EP-LCR11330FokkerF100199824.9CheckKish Air
65EP-LCO53150McDonnellMD83199132.1CheckKish Air
66EP-LCJ53221McDonnellMD82199429CheckKish Air
67EP-LCL53229McDonnellMD82199528.2CheckKish Air
68EP-AWZ11497FokkerF100199428.4CheckKarun
69EP-AJJ525AirbusA320199528.1CheckMeraj
70EP-SIG750AirbusA306199528.1CheckMeraj
71EP-AJH1353AirbusA320200022.4CheckMeraj
72EP-PUI145025EmbraerE145199725.6CheckPouya
73EP-PUJ145026EmbraerE145199725.6CheckPouya
74EP-FAB25171BoeingB742199131.4CheckFars Qeshm
75EP-FQI11475FokkerF100199329.3CheckQeshm Air
76EP-FQF11444FokkerF100199330CheckQeshm Air
77EP-FQZE3332BritishRJ1H199824.7CheckQeshm Air
78EP-FQH611AirbusA320199626.8CheckQeshm Air
79EP-FQO764AirbusA306199626.11CheckQeshm Air
80EP-FQN749AirbusA306199528.2CheckQeshm Air
81EP-AOA29107BoeingB734199825.1CheckSepehran
82EP-AOB28669BoeingB733199725.9CheckSepehran
83EP-TBB53549McDonnellMD88199725.1CheckTaban Air
84EP-TBC53550McDonnellMD88199725.9CheckTaban Air
85EP-TBH565AirbusA310199032.3CheckTaban Air
86EP-TBE53548McDonnellMD88199725.11CheckTaban Air
87EP-EMA145253EmbraerE145200022.11CheckATA
88EP-EMC145564EmbraerE145200221.1CheckATA
89EP-TAD361AirbusA320199230.6CheckATA
90EP-TAF25995BoeingB733199329.11CheckATA
91EP-TAG28997BoeingB735199825CheckATA
92EP-TAM53465McDonnellMD83199428.3CheckATA
93EP-TAS49986McDonnellMD83199132CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 93   |   Average Age = 25.7