امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Active |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB735199824.7ActiveCaspian
2EP-CAR26451BoeingB734199329.9ActiveCaspian
3EP-KPA28919BoeingB735199824.9ActiveCaspian
4EP-CAS53623McDonnellMD83199923.6ActiveCaspian
5EP-CPU53223McDonnellMD83199428.11ActiveCaspian
6EP-CPV49938McDonnellMD83199032.5ActiveCaspian
7EP-IFA7418AirbusA32120166.4ActiveIran Air
8EP-IBA723AirbusA306199329.3ActiveIran Air
9EP-IBC632AirbusA306199231ActiveIran Air
10EP-IBG299AirbusA30B198438.7ActiveIran Air
11EP-IBK671AirbusA310199330.1ActiveIran Air
12EP-IEE303AirbusA320199231.1ActiveIran Air
13EP-IEF312AirbusA320199231ActiveIran Air
14EP-IJA1540AirbusA33220148.9ActiveIran Air
15EP-IJB1586AirbusA33220148.4ActiveIran Air
16EP-ICD24134BoeingB742198834.6ActiveIran Air
17EP-CFM11394FokkerF100199230.1ActiveIran Air
18EP-CFR11383FokkerF100199230.11ActiveIran Air
19EP-IDF11298FokkerF100199032.4ActiveIran Air
20EP-ITF1431ATRAT7620175.6ActiveIran Air
21EP-ITJ1494ATRAT7620184.11ActiveIran Air
22EP-ITM1510ATRAT7620184.8ActiveIran Air
23EP-IEQ1679AirbusA319200221.1ActiveIran Air
24EP-MDL644AirbusA310199231ActiveAirtour
25EP-MDK636AirbusA310199231.2ActiveAirtour
26EP-MDE49523McDonnellMD82199032.3ActiveAirtour
27EP-MDC49524McDonnellMD83199033.2ActiveAirtour
28EP-MDD49852McDonnellMD82199230.8ActiveAirtour
29EP-MDF53184McDonnellMD83199428.8ActiveAirtour
30EP-MDU608AirbusA306199131.11ActiveAirtour
31EP-ATG11329FokkerF100199131.9ActiveAseman
32EP-ASR11522FokkerF100199428.3ActiveAseman
33EP-APA2AirbusA343199231.1ActiveAseman
34EP-ATZ398ATRAT73199329.3ActiveAseman
35EP-APO26443BoeingB734199230.11ActiveAseman
36EP-ASI11519FokkerF100199428.6ActiveAseman
37EP-ATE11323FokkerF100199032.3ActiveAseman
38EP-MEBE2319BritishRJ85199725.3ActiveMahan Air
39EP-MMSE2312BritishRJ85199725.4ActiveMahan Air
40EP-MEAE2309BritishRJ85199725.9ActiveMahan Air
41EP-MEE24383BoeingB744199032.6ActiveMahan Air
42EP-MED706AirbusA310199825ActiveMahan Air
43EP-MEC574AirbusA310199132ActiveMahan Air
44EP-MNJ380AirbusA306198636.2ActiveMahan Air
45EP-MNH405AirbusA306198736.1ActiveMahan Air
46EP-MMO838AirbusA306200220.6ActiveMahan Air
47EP-MNF547AirbusA310199032.7ActiveMahan Air
48EP-MNV567AirbusA310199132.2ActiveMahan Air
49EP-MNO595AirbusA310199131.6ActiveMahan Air
50EP-MMA56AirbusA343199329.6ActiveMahan Air
51EP-MMB20AirbusA343199428.3ActiveMahan Air
52EP-MMD164AirbusA343199725.11ActiveMahan Air
53EP-MOQE2261BritishRJ85199527.11ActiveMahan Air
54EP-MMQ449AirbusA346200220.3ActiveMahan Air
55EP-MMR615AirbusA346200418.3ActiveMahan Air
56EP-MMVE2079BritishB462198735.7ActiveMahan Air
57EP-MONE3358BritishRJ1H199923.6ActiveMahan Air
58EP-MOIE3362BritishRJ1H199923.4ActiveMahan Air
59EP-MOEE3129BritishB463198933.9ActiveMahan Air
60EP-MOME3165BritishB463199032.1ActiveMahan Air
61EP-MOGE3343BritishRJ1H199923.11ActiveMahan Air
62EP-MMP586AirbusA310199131.11ActiveMahan Air
63EP-CBD49510McDonnellMD82198934ActiveChabahar
64EP-CBI53187McDonnellMD83199527.6ActiveChabahar
65EP-CBH53170McDonnellMD82199329.8ActiveChabahar
66EP-SEB49857McDonnellMD83199033.1Active*Chabahar
67EP-SIR29341BoeingB733199923.5ActiveSaha
68EP-SIH21486BoeingB742197745.3ActiveSaha
69EP-SII29056BoeingB733199725.7ActiveSaha
70EP-ZAQ49769McDonnellMD83198834.3ActiveZagros
71EP-ZAE53066McDonnellMD82199231.1ActiveZagros
72EP-ZAT999AirbusA320199923.11ActiveZagros
73EP-ZAL400AirbusA320199330.2ActiveZagros
74EP-ZAP311AirbusA320199231ActiveZagros
75EP-ZAV395AirbusA320199230.3ActiveZagros
76EP-ZAX644AirbusA319199626.3ActiveZagros
77EP-LCN49569McDonnellMD83198735.7ActiveKish Air
78EP-LCK53224McDonnellMD82199428.1ActiveKish Air
79EP-LCM53226McDonnellMD82199428.8ActiveKish Air
80EP-OIL20222FokkerF50199230.8ActiveKarun
81EP-NFA11407FokkerF100199230.8ActiveKarun
82EP-NFT20220FokkerF50199131.9ActiveKarun
83EP-JIA29267BoeingB733199924.2ActiveKarun
84EP-MIS11503FokkerF100199428.3ActiveKarun
85EP-OPI11509FokkerF100199429ActiveKarun
86EP-JIB29327BoeingB733199824.11ActiveKarun
87EP-AJI1300AirbusA320200022.7ActiveMeraj
88EP-SSL1916AirbusA319200320.1ActiveMeraj
89EP-SSP2091AirbusA319200319.4ActiveMeraj
90EP-FPA29337BoeingB733199923.9ActiveFly Persia
91EP-FPC28558BoeingB733199725.11ActiveFly Persia
92EP-PAB7529BombardierCRJ2200121.9ActivePars Air
93EP-PAC7486BombardierCRJ2200122.1ActivePars Air
94EP-PUQ145447EmbraerE145200220.4ActivePouya
95EP-PUD145426EmbraerE145200121.9ActivePouya
96EP-PUE145285EmbraerE145200022.7ActivePouya
97EP-PUG145440EmbraerE145200121.9ActivePouya
98EP-FAA24576BoeingB742199032.5ActiveFars Qeshm
99EP-FQJ11477FokkerF100199329.3ActiveQeshm Air
100EP-FQG11462FokkerF100199527.7ActiveQeshm Air
101EP-FQXE3356BritishRJ1H199923.7ActiveQeshm Air
102EP-FQVE3375BritishRJ1H200022.8ActiveQeshm Air
103EP-FQUE3374BritishRJ1H200022.9ActiveQeshm Air
104EP-FQP617AirbusA320199626.8ActiveQeshm Air
105EP-FQR607AirbusA320199626.9ActiveQeshm Air
106EP-FQM603AirbusA306199132.1ActiveQeshm Air
107EP-FQK584AirbusA306199032.3ActiveQeshm Air
108EP-FSK24826BoeingB735199131.11ActiveSepehran
109EP-FSI29340BoeingB733199923.6ActiveSepehran
110EP-FSA25066BoeingB735199428.1ActiveSepehran
111EP-FSB25218BoeingB735199131.7ActiveSepehran
112EP-NSP27085BoeingB734199230.3ActiveSepehran
113EP-TBJ28202BoeingB734199825ActiveTaban Air
114EP-TBF53546McDonnellMD88199626.4ActiveTaban Air
115EP-TAL53625McDonnellMD83199923.6ActiveATA
116EP-EMB145282EmbraerE145200022.8ActiveATA
117EP-TAC405AirbusA320199330.1ActiveATA
118EP-TAN53520McDonnellMD83199428.1ActiveATA
119EP-TAO53597McDonnellMD83199824.3ActiveATA
120EP-TAP53466McDonnellMD83199824.3ActiveATA
121EP-TAQ53488McDonnellMD83199626.11ActiveATA
122EP-TAR53198McDonnellMD83199132ActiveATA
123EP-RBC28922BoeingB735199824.8ActiveVaresh
124EP-VAA29245BoeingB733199824.8ActiveVaresh
125EP-VAI29055BoeingB733199725.7ActiveVaresh
126EP-VAF28201BoeingB735199825.1ActiveVaresh
127EP-VAR28927BoeingB735199824.6ActiveVaresh
128EP-VBM28921BoeingB735199824.8ActiveVaresh
129EP-VAK23937BoeingB733198834.8ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 129   |   Average Age = 27.2