امروز: سه شنبه، 15 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Active |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB735199824.4ActiveCaspian
2EP-CAR26451BoeingB734199329.5ActiveCaspian
3EP-KPA28919BoeingB735199824.5ActiveCaspian
4EP-CAS53623McDonnellMD83199923.3ActiveCaspian
5EP-CPU53223McDonnellMD83199428.8ActiveCaspian
6EP-CPV49938McDonnellMD83199032.1ActiveCaspian
7EP-IFA7418AirbusA32120166ActiveIran Air
8EP-IBA723AirbusA306199328.11ActiveIran Air
9EP-IBC632AirbusA306199230.8ActiveIran Air
10EP-IBG299AirbusA30B198438.3ActiveIran Air
11EP-IBK671AirbusA310199329.9ActiveIran Air
12EP-IEE303AirbusA320199230.9ActiveIran Air
13EP-IEF312AirbusA320199230.9ActiveIran Air
14EP-IJA1540AirbusA33220148.6ActiveIran Air
15EP-IJB1586AirbusA33220148.1ActiveIran Air
16EP-ICD24134BoeingB742198834.2ActiveIran Air
17EP-CFM11394FokkerF100199230.7ActiveIran Air
18EP-CFR11383FokkerF100199230.8ActiveIran Air
19EP-IDF11298FokkerF100199032ActiveIran Air
20EP-ITF1431ATRAT7620175.3ActiveIran Air
21EP-ITJ1494ATRAT7620184.8ActiveIran Air
22EP-ITM1510ATRAT7620184.5ActiveIran Air
23EP-IEQ1679AirbusA319200220.1ActiveIran Air
24EP-MDL644AirbusA310199230.8ActiveAirtour
25EP-MDK636AirbusA310199230.1ActiveAirtour
26EP-MDE49523McDonnellMD82199032ActiveAirtour
27EP-MDC49524McDonnellMD83199032.11ActiveAirtour
28EP-MDD49852McDonnellMD82199230.5ActiveAirtour
29EP-MDF53184McDonnellMD83199428.5ActiveAirtour
30EP-MDU608AirbusA306199131.7ActiveAirtour
31EP-ATG11329FokkerF100199131.5ActiveAseman
32EP-ASR11522FokkerF100199428ActiveAseman
33EP-APA2AirbusA343199230.1ActiveAseman
34EP-ATZ398ATRAT73199328.11ActiveAseman
35EP-APO26443BoeingB734199230.7ActiveAseman
36EP-ASI11519FokkerF100199428.2ActiveAseman
37EP-ATE11323FokkerF100199031.11ActiveAseman
38EP-MEBE2319BritishRJ85199724.11ActiveMahan Air
39EP-MMSE2312BritishRJ85199725ActiveMahan Air
40EP-MEAE2309BritishRJ85199725.5ActiveMahan Air
41EP-MEE24383BoeingB744199032.3ActiveMahan Air
42EP-MED706AirbusA310199824.8ActiveMahan Air
43EP-MEC574AirbusA310199131.8ActiveMahan Air
44EP-MNJ380AirbusA306198635.11ActiveMahan Air
45EP-MNH405AirbusA306198735.1ActiveMahan Air
46EP-MMO838AirbusA306200220.3ActiveMahan Air
47EP-MNF547AirbusA310199032.3ActiveMahan Air
48EP-MNV567AirbusA310199131.11ActiveMahan Air
49EP-MNO595AirbusA310199131.3ActiveMahan Air
50EP-MMA56AirbusA343199329.2ActiveMahan Air
51EP-MMB20AirbusA343199427.11ActiveMahan Air
52EP-MMD164AirbusA343199725.8ActiveMahan Air
53EP-MOQE2261BritishRJ85199527.8ActiveMahan Air
54EP-MMQ449AirbusA346200220ActiveMahan Air
55EP-MMR615AirbusA346200418ActiveMahan Air
56EP-MMVE2079BritishB462198735.3ActiveMahan Air
57EP-MONE3358BritishRJ1H199923.2ActiveMahan Air
58EP-MOIE3362BritishRJ1H199923ActiveMahan Air
59EP-MOEE3129BritishB463198933.6ActiveMahan Air
60EP-MOME3165BritishB463199032.6ActiveMahan Air
61EP-MOGE3343BritishRJ1H199923.7ActiveMahan Air
62EP-MMP586AirbusA310199131.8ActiveMahan Air
63EP-CBD49510McDonnellMD82198933.9ActiveChabahar
64EP-CBI53187McDonnellMD83199527.3ActiveChabahar
65EP-CBH53170McDonnellMD82199329.5ActiveChabahar
66EP-SEB49857McDonnellMD83199032.1Active*Chabahar
67EP-SIR29341BoeingB733199923.2ActiveSaha
68EP-SIH21486BoeingB742197745ActiveSaha
69EP-SII29056BoeingB733199725.3ActiveSaha
70EP-ZAQ49769McDonnellMD83198833.11ActiveZagros
71EP-ZAE53066McDonnellMD82199230.9ActiveZagros
72EP-ZAT999AirbusA320199923.8ActiveZagros
73EP-ZAL400AirbusA320199329.1ActiveZagros
74EP-ZAP311AirbusA320199230.8ActiveZagros
75EP-ZAV395AirbusA320199229.11ActiveZagros
76EP-ZAX644AirbusA319199625.11ActiveZagros
77EP-LCN49569McDonnellMD83198735.4ActiveKish Air
78EP-LCK53224McDonnellMD82199428.7ActiveKish Air
79EP-LCM53226McDonnellMD82199428.5ActiveKish Air
80EP-OIL20222FokkerF50199230.5ActiveKarun
81EP-NFA11407FokkerF100199230.4ActiveKarun
82EP-NFT20220FokkerF50199131.6ActiveKarun
83EP-JIA29267BoeingB733199923.1ActiveKarun
84EP-MIS11503FokkerF100199428ActiveKarun
85EP-OPI11509FokkerF100199428.8ActiveKarun
86EP-JIB29327BoeingB733199824.7ActiveKarun
87EP-AJI1300AirbusA320200022.3ActiveMeraj
88EP-SSL1916AirbusA319200319.1ActiveMeraj
89EP-SSP2091AirbusA319200319ActiveMeraj
90EP-PAB7529BombardierCRJ2200121.6ActivePars Air
91EP-PAC7486BombardierCRJ2200121.9ActivePars Air
92EP-PUQ145447EmbraerE145200220.1ActivePouya
93EP-PUD145426EmbraerE145200121.6ActivePouya
94EP-PUE145285EmbraerE145200022.4ActivePouya
95EP-PUG145440EmbraerE145200121.6ActivePouya
96EP-FAA24576BoeingB742199032.1ActiveFars Qeshm
97EP-FQJ11477FokkerF100199328.11ActiveQeshm Air
98EP-FQG11462FokkerF100199527.3ActiveQeshm Air
99EP-FQXE3356BritishRJ1H199923.4ActiveQeshm Air
100EP-FQVE3375BritishRJ1H200022.5ActiveQeshm Air
101EP-FQUE3374BritishRJ1H200022.5ActiveQeshm Air
102EP-FQP617AirbusA320199626.5ActiveQeshm Air
103EP-FQR607AirbusA320199626.5ActiveQeshm Air
104EP-FQM603AirbusA306199131.1ActiveQeshm Air
105EP-FQK584AirbusA306199031.11ActiveQeshm Air
106EP-FSK24826BoeingB735199131.7ActiveSepehran
107EP-FSI29340BoeingB733199923.3ActiveSepehran
108EP-FSA25066BoeingB735199428.7ActiveSepehran
109EP-FSB25218BoeingB735199131.3ActiveSepehran
110EP-NSP27085BoeingB734199230ActiveSepehran
111EP-TBF53546McDonnellMD88199626.1ActiveTaban Air
112EP-TAL53625McDonnellMD83199923.3ActiveATA
113EP-EMB145282EmbraerE145200022.5ActiveATA
114EP-TAC405AirbusA320199329.1ActiveATA
115EP-TAN53520McDonnellMD83199428.7ActiveATA
116EP-TAO53597McDonnellMD83199823.11ActiveATA
117EP-TAP53466McDonnellMD83199823.11ActiveATA
118EP-TAQ53488McDonnellMD83199626.8ActiveATA
119EP-TAR53198McDonnellMD83199131.8ActiveATA
120EP-RBC28922BoeingB735199824.5ActiveVaresh
121EP-VAA29245BoeingB733199824.4ActiveVaresh
122EP-VAI29055BoeingB733199725.3ActiveVaresh
123EP-VAF28201BoeingB735199824.1ActiveVaresh
124EP-VAR28927BoeingB735199824.2ActiveVaresh
125EP-VBM28921BoeingB735199824.5ActiveVaresh
126EP-VAK23937BoeingB733198834.4ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 126   |   Average Age = 26.9