امروز: سه شنبه، 21 مرداد 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Active |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAR26451BoeingB734199327.1ActiveCaspian
2EP-KPA28919BoeingB735199822.2ActiveCaspian
3EP-CPD53188McDonnellMD83199525ActiveCaspian
4EP-CPU53223McDonnellMD83199426.4ActiveCaspian
5EP-CPX53463McDonnellMD83199426.1ActiveCaspian
6EP-IBA723AirbusA306199326.7ActiveIran Air
7EP-IBB727AirbusA306199426.6ActiveIran Air
8EP-IBK304AirbusA310199327.5ActiveIran Air
9EP-IBS80AirbusA30B198040.5ActiveIran Air
10EP-IEE303AirbusA320199228.5ActiveIran Air
11EP-IEF312AirbusA320199228.5ActiveIran Air
12EP-IJA1540AirbusA33220146.2ActiveIran Air
13EP-IJB1586AirbusA33220145.9ActiveIran Air
14EP-ICD24134BoeingB742198831.1ActiveIran Air
15EP-CFM11394FokkerF100199228.3ActiveIran Air
16EP-IDF11298FokkerF100199029.9ActiveIran Air
17EP-ITA1386ATRAT7620173.7ActiveIran Air
18EP-ITB1389ATRAT7620173.6ActiveIran Air
19EP-ITC1390ATRAT7620173.1ActiveIran Air
20EP-ITE1424ATRAT7620172.11ActiveIran Air
21EP-ITF1431ATRAT7620172.11ActiveIran Air
22EP-ITG1477ATRAT7620172.7ActiveIran Air
23EP-ITI1489ATRAT7620182.4ActiveIran Air
24EP-ITJ1494ATRAT7620182.4ActiveIran Air
25EP-ITK1503ATRAT7620182.1ActiveIran Air
26EP-ITL1504ATRAT7620182.2ActiveIran Air
27EP-ITM1510ATRAT7620182.1ActiveIran Air
28EP-ITH1478ATRAT7620172.8ActiveIran Air
29EP-IEQ1679AirbusA319200218.6ActiveIran Air
30EP-IEP1654AirbusA319200218.7ActiveIran Air
31EP-MDK636AirbusA310199228.6ActiveAirtour
32EP-MNI408AirbusA306198733.5Active*Airtour
33EP-MDE49523McDonnellMD82199029.8ActiveAirtour
34EP-MDC49524McDonnellMD83199030.7ActiveAirtour
35EP-MDD49852McDonnellMD82199228.1ActiveAirtour
36EP-MDG53232McDonnellMD82199525.5ActiveAirtour
37EP-TTA393AirbusA320199227.8Active*Airtour
38EP-MNN701AirbusA306199327.2Active*Airtour
39EP-MNM773AirbusA306199623.8Active*Airtour
40EP-MNU608AirbusA306199129.4Active*Airtour
41EP-ASQ11513FokkerF100199426.4ActiveAseman
42EP-ATC11296FokkerF100199029.1ActiveAseman
43EP-ATG11329FokkerF100199129.2ActiveAseman
44EP-APJ376AirbusA320199227.9ActiveAseman
45EP-APA0002AirbusA343199228.6ActiveAseman
46EP-AST11523FokkerF100199525.7ActiveAseman
47EP-ATE11323FokkerF100199029.7ActiveAseman
48EP-ATF11476FokkerF100199326.1ActiveAseman
49EP-MMO838AirbusA306200217.11ActiveMahan Air
50EP-MME371AirbusA346200119.1ActiveMahan Air
51EP-MNB24363BoeingB744198931ActiveMahan Air
52EP-MNG401AirbusA306198733.6ActiveMahan Air
53EP-MMN524AirbusA310198930.1ActiveMahan Air
54EP-MNF547AirbusA310199030ActiveMahan Air
55EP-MNX564AirbusA310199029.8ActiveMahan Air
56EP-MNO595AirbusA310199128.11ActiveMahan Air
57EP-MNP620AirbusA310199128.9ActiveMahan Air
58EP-MMA56AirbusA343199326.11ActiveMahan Air
59EP-MMC282AirbusA343199921.1ActiveMahan Air
60EP-MMD164AirbusA343199723.4ActiveMahan Air
61EP-MMF376AirbusA346200118.1ActiveMahan Air
62EP-MMH391AirbusA346200217.11ActiveMahan Air
63EP-MMR615AirbusA346200415.8ActiveMahan Air
64EP-MMVE2079BritishB462198732.11ActiveMahan Air
65EP-MOSE2347BritishRJ85199921.4ActiveMahan Air
66EP-MONE3358BritishRJ1H199920.1ActiveMahan Air
67EP-MOCE3158BritishB463199030.2ActiveMahan Air
68EP-MOME3165BritishB463199030.2ActiveMahan Air
69EP-MMP586AirbusA310199129.4ActiveMahan Air
70EP-SIJ27633BoeingB733199723.3ActiveSAHA AIR
71EP-ZAK49627McDonnellMD83198931.5ActiveZagros
72EP-ZAQ49769McDonnellMD83198831.7ActiveZagros
73EP-ZAM49483McDonnellMD82198633.11ActiveZagros
74EP-ZAG49372McDonnellMD82198634.7ActiveZagros
75EP-ZAE53066McDonnellMD82199228.5ActiveZagros
76EP-ZAT0999AirbusA320199921.4ActiveZagros
77EP-ZAU0426AirbusA320199327.3ActiveZagros
78EP-ZAP0426AirbusA320199228.4ActiveZagros
79EP-ZAV0395AirbusA320199227.7ActiveZagros
80EP-LCQ11492FokkerF100199525.5ActiveKish Air
81EP-LCR11330FokkerF100199822.1ActiveKish Air
82EP-LCO53150McDonnellMD83199129.6ActiveKish Air
83EP-LCN49569McDonnellMD83198733ActiveKish Air
84EP-LCK53224McDonnellMD82199426.3ActiveKish Air
85EP-LCL53229McDonnellMD82199525.7ActiveKish Air
86EP-AWZ11497FokkerF100199425.9ActiveKARUN
87EP-MIS11503FokkerF100199425.8ActiveKARUN
88EP-OPI11509FokkerF100199426.4ActiveKARUN
89EP-AJH1353AirbusA320200019.9ActiveMERAJ
90EP-AJI1300AirbusA320200020ActiveMERAJ
91EP-SSL1916AirbusA319200317.6ActiveMERAJ
92EP-SSP2091AirbusA319200316.9ActiveMERAJ
93EP-FPA29337BoeingB733199921.2ActiveFly Persia
94EP-FPB29341BoeingB733199920.1ActiveFly Persia
95EP-FPC28558BoeingB733199723.4ActiveFly Persia
96EP-PUI145025EmbraerE145199722.1ActivePOUYA
97EP-PUJ145026EmbraerE145199722.1ActivePOUYA
98EP-FQI11475FokkerF100199326.7ActiveQeshm Air
99EP-FQF11444FokkerF100199327.5ActiveQeshm Air
100EP-FQZE3332BritishRJ1H199822ActiveQeshm Air
101EP-FQXE3356BritishRJ1H199921ActiveQeshm Air
102EP-FQVE3375BritishRJ1H200020.1ActiveQeshm Air
103EP-FQUE3374BritishRJ1H200020.1ActiveQeshm Air
104EP-FQR0607AirbusA320199624.1ActiveQeshm Air
105EP-FQO764AirbusA306199624.3ActiveQeshm Air
106EP-FQN749AirbusA306199525.7ActiveQeshm Air
107EP-FQM603AirbusA306199129.6ActiveQeshm Air
108EP-FQK584AirbusA306199029.7ActiveQeshm Air
109EP-FSI29340BoeingB733199920.11ActiveSEPEHRAN
110EP-FSA25066BoeingB735199426.3ActiveSEPEHRAN
111EP-FSB25218BoeingB735199128.11ActiveSEPEHRAN
112EP-SEB49857McDonnellMD83199030.6Active*Taban Air
113EP-TBC53550McDonnellMD88199723.2ActiveTaban Air
114EP-TBJ28202BoeingB734199822.5ActiveTaban Air
115EP-TBF53546McDonnellMD88199623.9ActiveTaban Air
116EP-TAD361AirbusA320199227.11ActiveATA
117EP-TAG28997BoeingB735199822.5ActiveATA
118EP-TAM53465McDonnellMD83199425.7ActiveATA
119EP-TAO53597McDonnellMD83199821.7ActiveATA
120EP-TAR53198McDonnellMD83199129.4ActiveATA
121EP-VAA29245BoeingB733199822ActiveVARESH
122EP-VAI29055BoeingB733199722.11ActiveVARESH
123EP-VAF28201BoeingB735199822.6ActiveVARESH

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 123   |   Average Age = 23.3