امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Active |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB7357/2623.4ActiveCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199229.2ActiveCaspian
3EP-KPA28919BoeingB735199823.5ActiveCaspian
4EP-CAS53623McDonnellMD83199922.3ActiveCaspian
5EP-CPD53188McDonnellMD83199526.4ActiveCaspian
6EP-CPV49938McDonnellMD83199031.1ActiveCaspian
7EP-CPX53463McDonnellMD83199427.5ActiveCaspian
8EP-IBC632AirbusA306199229.8ActiveIran Air
9EP-IBG299AirbusA30B198437.3ActiveIran Air
10EP-IEE303AirbusA320199229.9ActiveIran Air
11EP-IJA1540AirbusA33220147.6ActiveIran Air
12EP-IJB1586AirbusA33220147ActiveIran Air
13EP-ICD24134BoeingB742198833.2ActiveIran Air
14EP-CFM11394FokkerF100199229.7ActiveIran Air
15EP-CFR11383FokkerF100199229.8ActiveIran Air
16EP-ITA1386ATRAT7620174.1ActiveIran Air
17EP-ITC1390ATRAT7620174.4ActiveIran Air
18EP-ITE1424ATRAT7620174.3ActiveIran Air
19EP-ITF1431ATRAT7620174.3ActiveIran Air
20EP-ITG1477ATRAT7620173.11ActiveIran Air
21EP-ITI1489ATRAT7620183.8ActiveIran Air
22EP-ITJ1494ATRAT7620183.8ActiveIran Air
23EP-ITM1510ATRAT7620183.4ActiveIran Air
24EP-ITH1478ATRAT7620173.11ActiveIran Air
25EP-IEQ1679AirbusA319200219.9ActiveIran Air
26EP-IEP1654AirbusA319200219.1ActiveIran Air
27EP-MDL644AirbusA310199229.8ActiveAirtour
28EP-MDE49523McDonnellMD82199031ActiveAirtour
29EP-MDC49524McDonnellMD83199031.11ActiveAirtour
30EP-MDD49852McDonnellMD82199229.5ActiveAirtour
31EP-MDF53184McDonnellMD83199427.5ActiveAirtour
32EP-MDG53232McDonnellMD82199526.9ActiveAirtour
33EP-MDM773AirbusA306199625ActiveAirtour
34EP-MDU608AirbusA306199130.7Active*Airtour
35EP-ATC11296FokkerF100199031.2ActiveAseman
36EP-ATG11329FokkerF100199130.5ActiveAseman
37EP-APA0002AirbusA343199229.9ActiveAseman
38EP-APP26464BoeingB734199229.4ActiveAseman
39EP-APQ26467BoeingB734199229ActiveAseman
40EP-ASI11519FokkerF100199427.2ActiveAseman
41EP-AST11523FokkerF100199526.1ActiveAseman
42EP-ATE11323FokkerF100199030.11ActiveAseman
43EP-MEBE2319BritishRJ85199723.11ActiveMahan Air
44EP-MMSE2312BritishRJ85199724ActiveMahan Air
45EP-MEAE2309BritishRJ85199724.5ActiveMahan Air
46EP-MED706AirbusA310199823.8ActiveMahan Air
47EP-MNJ380AirbusA300198634.11ActiveMahan Air
48EP-MNH405AirbusA300198734.9ActiveMahan Air
49EP-MMO838AirbusA306200219.3ActiveMahan Air
50EP-MMI416AirbusA346200219.1ActiveMahan Air
51EP-MME371AirbusA346200120.5ActiveMahan Air
52EP-MMN524AirbusA310198932.2ActiveMahan Air
53EP-MMJ526AirbusA310198932.1ActiveMahan Air
54EP-MNF547AirbusA310199031.3ActiveMahan Air
55EP-MNX564AirbusA310199031ActiveMahan Air
56EP-MNV567AirbusA310199130.1ActiveMahan Air
57EP-MMB20AirbusA343199426.11ActiveMahan Air
58EP-MMD164AirbusA343199724.8ActiveMahan Air
59EP-MMQ449AirbusA346200218.11ActiveMahan Air
60EP-MMR615AirbusA346200417ActiveMahan Air
61EP-MOSE2347BritishRJ85199922.8ActiveMahan Air
62EP-MORE2392BritishRJ85200120ActiveMahan Air
63EP-MONE3358BritishRJ1H199922.2ActiveMahan Air
64EP-MOCE3158BritishB463199031.6ActiveMahan Air
65EP-MMP586AirbusA310199130.8ActiveMahan Air
66EP-SIR29341BoeingB733199922.1ActiveSaha
67EP-SIJ27633BoeingB733199724.7ActiveSaha
68EP-ZAC49949McDonnellMD83199130.2ActiveZagros
69EP-ZAQ49769McDonnellMD83198832.11ActiveZagros
70EP-ZAF53119McDonnellMD82199328.5ActiveZagros
71EP-ZAA49634McDonnellMD82198734.2ActiveZagros
72EP-ZAT0999AirbusA320199922.8ActiveZagros
73EP-ZAP0426AirbusA320199229.8ActiveZagros
74EP-ZAV0395AirbusA320199228.11ActiveZagros
75EP-ZAX0644AirbusA319199624.11ActiveZagros
76EP-LCT2965AirbusA321200615ActiveKish Air
77EP-LCR11330FokkerF100199823.5ActiveKish Air
78EP-LCO53150McDonnellMD83199130.1ActiveKish Air
79EP-LCN49569McDonnellMD83198734.3ActiveKish Air
80EP-LCK53224McDonnellMD82199427.7ActiveKish Air
81EP-LCJ53221McDonnellMD82199427.9ActiveKish Air
82EP-LCL53229McDonnellMD82199526.11ActiveKish Air
83EP-NFT20220FokkerF50199130.6ActiveKarun
84EP-AWZ11497FokkerF100199427ActiveKarun
85EP-MIS11503FokkerF100199427ActiveKarun
86EP-OPI11509FokkerF100199427.8ActiveKarun
87EP-SIG750AirbusA306199526.9ActiveMeraj
88EP-AJH1353AirbusA320200021.1ActiveMeraj
89EP-SSL1916AirbusA319200318.9ActiveMeraj
90EP-FPA29337BoeingB733199922.5ActiveFly Persia
91EP-FPC28558BoeingB733199724.7ActiveFly Persia
92EP-PAB7529BombardierCRJ2200120.5ActivePars Air
93EP-PAC7486BombardierCRJ2200120.9ActivePars Air
94EP-PUE145285EmbraerE145200021.4ActivePouya
95EP-PUG145440EmbraerE145200120.6ActivePouya
96EP-PUJ145026EmbraerE145199724.2ActivePouya
97EP-FQI11475FokkerF100199327.11ActiveQeshm Air
98EP-FQG11462FokkerF100199526.3ActiveQeshm Air
99EP-FQXE3356BritishRJ1H199922.3ActiveQeshm Air
100EP-FQVE3375BritishRJ1H200021.4ActiveQeshm Air
101EP-FQUE3374BritishRJ1H200021.5ActiveQeshm Air
102EP-FQR0607AirbusA320199625.5ActiveQeshm Air
103EP-FQO764AirbusA306199625.7ActiveQeshm Air
104EP-FQN749AirbusA306199526.1ActiveQeshm Air
105EP-FQK584AirbusA306199030.11ActiveQeshm Air
106EP-AOA29107BoeingB734199823.9ActiveSepehran
107EP-FSK24826AirbusB737199130.7ActiveSepehran
108EP-AOB28669AirbusB737199724.5ActiveSepehran
109EP-FSI29340BoeingB733199922.3ActiveSepehran
110EP-FSA25066BoeingB735199427.7ActiveSepehran
111EP-FSB25218BoeingB735199130.3ActiveSepehran
112EP-RBC28922BoeingB737199823.5ActiveTaban Air
113EP-SEB49857McDonnellMD83199031.1Active*Taban Air
114EP-TBB53549McDonnellMD88199724.7ActiveTaban Air
115EP-TBC53550McDonnellMD88199724.6ActiveTaban Air
116EP-TBJ28202BoeingB734199823.9ActiveTaban Air
117EP-TAL53625McDonnellMD83199922.3ActiveATA
118EP-EMC145564EmbraerE145200219.1ActiveATA
119EP-TAC405AirbusA320199328.1ActiveATA
120EP-TAF25995BoeingB733199328.8ActiveATA
121EP-TAM53465McDonnellMD83199426.11ActiveATA
122EP-TAN53520McDonnellMD83199427.7ActiveATA
123EP-TAO53597McDonnellMD83199822.11ActiveATA
124EP-TAP53466McDonnellMD83199822.11ActiveATA
125EP-TAQ53488McDonnellMD83199625.8ActiveATA
126EP-TAR53198McDonnellMD83199130.8ActiveATA
127EP-VAA29245BoeingB733199823.4ActiveVaresh
128EP-VAI29055BoeingB733199724.3ActiveVaresh
129EP-VAF28201BoeingB735199823.9ActiveVaresh
130EP-VBM28921BoeingB735199823.5ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 130   |   Average Age = 24.4