امروز: چهارشنبه، 19 مرداد 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Active |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB735199824ActiveCaspian
2EP-CAR26451BoeingB734199329.1ActiveCaspian
3EP-KPA28919BoeingB735199824.2ActiveCaspian
4EP-CAS53623McDonnellMD83199922.11ActiveCaspian
5EP-CPU53223McDonnellMD83199428.4ActiveCaspian
6EP-CPV49938McDonnellMD83199031.9ActiveCaspian
7EP-IFA7418AirbusA32120165.8ActiveIran Air
8EP-IBA723AirbusA306199328.7ActiveIran Air
9EP-IBB727AirbusA306199428.6ActiveIran Air
10EP-IBC632AirbusA306199230.4ActiveIran Air
11EP-IBD696AirbusA306199329.4ActiveIran Air
12EP-IBG299AirbusA30B198438ActiveIran Air
13EP-IBK671AirbusA310199329.5ActiveIran Air
14EP-IEE303AirbusA320199230.5ActiveIran Air
15EP-IEF312AirbusA320199230.5ActiveIran Air
16EP-IJA1540AirbusA33220148.2ActiveIran Air
17EP-IJB1586AirbusA33220147.9ActiveIran Air
18EP-ICD24134BoeingB742198833.1ActiveIran Air
19EP-CFM11394FokkerF100199230.3ActiveIran Air
20EP-CFR11383FokkerF100199230.4ActiveIran Air
21EP-IDF11298FokkerF100199031.9ActiveIran Air
22EP-ITF1431ATRAT7620174.11ActiveIran Air
23EP-ITJ1494ATRAT7620184.4ActiveIran Air
24EP-ITM1510ATRAT7620184.1ActiveIran Air
25EP-IEQ1679AirbusA319200220.6ActiveIran Air
26EP-MDL644AirbusA310199230.5ActiveAirtour
27EP-MDK636AirbusA310199230.6ActiveAirtour
28EP-MDE49523McDonnellMD82199031.8ActiveAirtour
29EP-MDC49524McDonnellMD83199032.7ActiveAirtour
30EP-MDD49852McDonnellMD82199230.1ActiveAirtour
31EP-MDF53184McDonnellMD83199428.1ActiveAirtour
32EP-MDU608AirbusA306199131.4ActiveAirtour
33EP-ATG11329FokkerF100199131.1ActiveAseman
34EP-APA2AirbusA343199230.6ActiveAseman
35EP-ATZ398ATRAT73199328.7ActiveAseman
36EP-APO26443BoeingB734199230.3ActiveAseman
37EP-APP26464BoeingB734199230ActiveAseman
38EP-ASI11519FokkerF100199427.1ActiveAseman
39EP-ATE11323FokkerF100199031.7ActiveAseman
40EP-ATF11476FokkerF100199328.1ActiveAseman
41EP-MMSE2312BritishRJ85199724.8ActiveMahan Air
42EP-MEAE2309BritishRJ85199725.1ActiveMahan Air
43EP-MEE24383BoeingB744199031.11ActiveMahan Air
44EP-MED706AirbusA310199824.4ActiveMahan Air
45EP-MEC574AirbusA310199131.4ActiveMahan Air
46EP-MNJ380AirbusA306198635.7ActiveMahan Air
47EP-MNH405AirbusA306198735.6ActiveMahan Air
48EP-MMO838AirbusA306200219.11ActiveMahan Air
49EP-MME371AirbusA346200121.1ActiveMahan Air
50EP-MNF547AirbusA310199032ActiveMahan Air
51EP-MNX564AirbusA310199031.8ActiveMahan Air
52EP-MNV567AirbusA310199131.7ActiveMahan Air
53EP-MNO595AirbusA310199130.11ActiveMahan Air
54EP-MMA56AirbusA343199328.11ActiveMahan Air
55EP-MMB20AirbusA343199427.8ActiveMahan Air
56EP-MMD164AirbusA343199725.4ActiveMahan Air
57EP-MMQ449AirbusA346200219.8ActiveMahan Air
58EP-MMR615AirbusA346200417.8ActiveMahan Air
59EP-MOSE2347BritishRJ85199923.4ActiveMahan Air
60EP-MOIE3362BritishRJ1H199922.8ActiveMahan Air
61EP-MOEE3129BritishB463198933.2ActiveMahan Air
62EP-MOGE3343BritishRJ1H199923.4ActiveMahan Air
63EP-MMP586AirbusA310199131.4ActiveMahan Air
64EP-CBD49510McDonnellMD82198933.5ActiveChabahar
65EP-CBI53187McDonnellMD83199526.11ActiveChabahar
66EP-CBH53170McDonnellMD82199329.1ActiveChabahar
67EP-SEB49857McDonnellMD83199032.6Active*Chabahar
68EP-SIR29341BoeingB733199922.1ActiveSaha
69EP-SIH21486BoeingB742197744.8ActiveSaha
70EP-SII29056BoeingB733199724.11ActiveSaha
71EP-ZAQ49769McDonnellMD83198833.7ActiveZagros
72EP-ZAM49483McDonnellMD82198635.11ActiveZagros
73EP-ZAE53066McDonnellMD82199230.5ActiveZagros
74EP-ZAT999AirbusA320199923.4ActiveZagros
75EP-ZAL400AirbusA320199329.7ActiveZagros
76EP-ZAV395AirbusA320199229.7ActiveZagros
77EP-ZAX644AirbusA319199625.7ActiveZagros
78EP-LCO53150McDonnellMD83199131.6ActiveKish Air
79EP-LCK53224McDonnellMD82199428.3ActiveKish Air
80EP-LCM53226McDonnellMD82199428.1ActiveKish Air
81EP-OIL20222FokkerF50199230.1ActiveKarun
82EP-NFA11407FokkerF100199230ActiveKarun
83EP-NFT20220FokkerF50199131.2ActiveKarun
84EP-JIA29267BoeingB733199923.7ActiveKarun
85EP-AWZ11497FokkerF100199427.8ActiveKarun
86EP-MIS11503FokkerF100199427.8ActiveKarun
87EP-OPI11509FokkerF100199428.4ActiveKarun
88EP-SIG750AirbusA306199527.5ActiveMeraj
89EP-AJI1300AirbusA320200021.11ActiveMeraj
90EP-SSL1916AirbusA319200319.6ActiveMeraj
91EP-SSP2091AirbusA319200318.8ActiveMeraj
92EP-FPA29337BoeingB733199923.2ActiveFly Persia
93EP-FPC28558BoeingB733199725.4ActiveFly Persia
94EP-PAB7529BombardierCRJ2200121.2ActivePars Air
95EP-PAC7486BombardierCRJ2200121.6ActivePars Air
96EP-PUQ145447EmbraerE145200219.9ActivePouya
97EP-PUD145426EmbraerE145200121.2ActivePouya
98EP-PUE145285EmbraerE145200022ActivePouya
99EP-PUG145440EmbraerE145200121.2ActivePouya
100EP-FAA24576BoeingB742199031.9ActiveFars Qeshm
101EP-FQJ11477FokkerF100199328.7ActiveQeshm Air
102EP-FQG11462FokkerF100199526.11ActiveQeshm Air
103EP-FQVE3375BritishRJ1H200022.1ActiveQeshm Air
104EP-FQUE3374BritishRJ1H200022.1ActiveQeshm Air
105EP-FQP617AirbusA320199626.1ActiveQeshm Air
106EP-FQR607AirbusA320199626.1ActiveQeshm Air
107EP-FQM603AirbusA306199131.6ActiveQeshm Air
108EP-FQK584AirbusA306199031.7ActiveQeshm Air
109EP-FSK24826BoeingB735199131.3ActiveSepehran
110EP-FSI29340BoeingB733199922.11ActiveSepehran
111EP-FSA25066BoeingB735199428.3ActiveSepehran
112EP-FSB25218BoeingB735199130.11ActiveSepehran
113EP-NSP27085BoeingB734199229.8ActiveSepehran
114EP-TBF53546McDonnellMD88199625.9ActiveTaban Air
115EP-EMB145282EmbraerE145200022.1ActiveATA
116EP-TAC405AirbusA320199329.6ActiveATA
117EP-TAF25995BoeingB733199329.4ActiveATA
118EP-TAM53465McDonnellMD83199427.7ActiveATA
119EP-TAN53520McDonnellMD83199428.3ActiveATA
120EP-TAQ53488McDonnellMD83199626.4ActiveATA
121EP-TAR53198McDonnellMD83199131.4ActiveATA
122EP-RBC28922BoeingB735199824.1ActiveVaresh
123EP-VAA29245BoeingB733199824ActiveVaresh
124EP-VAF28201BoeingB735199824.6ActiveVaresh
125EP-VAR28927BoeingB735199823.1ActiveVaresh
126EP-VBM28921BoeingB735199824.1ActiveVaresh
127EP-VAK23937BoeingB733198834ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 127   |   Average Age = 26.8