امروز: جمعه، 24 اردیبهشت 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Status = Active |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB7357/2622.9ActiveCaspian
2EP-KPA28919BoeingB735199822.11ActiveCaspian
3EP-CAS53623McDonnellMD83199921.8ActiveCaspian
4EP-CPD53188McDonnellMD83199525.9ActiveCaspian
5EP-CPU53223McDonnellMD83199427.1ActiveCaspian
6EP-CPV49938McDonnellMD83199030.6ActiveCaspian
7EP-CPX53463McDonnellMD83199426.1ActiveCaspian
8EP-IFA7481AirbusA32120164.5ActiveIran Air
9EP-IBB727AirbusA306199427.3ActiveIran Air
10EP-IBC632AirbusA306199229.2ActiveIran Air
11EP-IBG299AirbusA30B198436.9ActiveIran Air
12EP-IBS80AirbusA30B198041.3ActiveIran Air
13EP-IEF312AirbusA320199229.2ActiveIran Air
14EP-IJA1540AirbusA33220146.11ActiveIran Air
15EP-IJB1586AirbusA33220146.6ActiveIran Air
16EP-ICD24134BoeingB742198832.7ActiveIran Air
17EP-CFM11394FokkerF100199229ActiveIran Air
18EP-CFR11383FokkerF100199229.1ActiveIran Air
19EP-ITA1386ATRAT7620174.4ActiveIran Air
20EP-ITC1390ATRAT7620173.1ActiveIran Air
21EP-ITF1431ATRAT7620173.8ActiveIran Air
22EP-ITG1477ATRAT7620173.4ActiveIran Air
23EP-ITI1489ATRAT7620183.1ActiveIran Air
24EP-ITJ1494ATRAT7620183.1ActiveIran Air
25EP-ITK1503ATRAT7620182.1ActiveIran Air
26EP-ITM1510ATRAT7620182.1ActiveIran Air
27EP-CBD49510McDonnellMD82198932.2ActiveIran Air
28EP-ITH1478ATRAT7620173.5ActiveIran Air
29EP-IEP1654AirbusA319200219.4ActiveIran Air
30EP-MDL644AirbusA310199229.2ActiveAirtour
31EP-MNI408AirbusA306198734.2Active*Airtour
32EP-MDE49523McDonnellMD82199030.5ActiveAirtour
33EP-MDC49524McDonnellMD83199031.4ActiveAirtour
34EP-MDD49852McDonnellMD82199228.1ActiveAirtour
35EP-MDF53184McDonnellMD83199426.1ActiveAirtour
36EP-MDG53232McDonnellMD82199526.2ActiveAirtour
37EP-MDM773AirbusA306199624.6ActiveAirtour
38EP-MNU608AirbusA306199130.1Active*Airtour
39EP-ASQ11513FokkerF100199427.1ActiveAseman
40EP-ATC11296FokkerF100199030.8ActiveAseman
41EP-APG0480AirbusA320199426.11ActiveAseman
42EP-APJ376AirbusA320199228.7ActiveAseman
43EP-APA0002AirbusA343199229.3ActiveAseman
44EP-ATX0573ATRAT75200020.5ActiveAseman
45EP-APO26443BoeingB734199229.1ActiveAseman
46EP-APP26464BoeingB734199228.9ActiveAseman
47EP-APQ26467BoeingB734199228.5ActiveAseman
48EP-ASI11519FokkerF100199426.8ActiveAseman
49EP-AST11523FokkerF100199526.4ActiveAseman
50EP-ATE11323FokkerF100199030.4ActiveAseman
51EP-ATF11476FokkerF100199327.7ActiveAseman
52EP-MED706AirbusA310199823.1ActiveMahan Air
53EP-MMO838AirbusA306200218.8ActiveMahan Air
54EP-MMI416AirbusA346200218.7ActiveMahan Air
55EP-MME371AirbusA346200119.1ActiveMahan Air
56EP-MNB24363BoeingB744198931.9ActiveMahan Air
57EP-MNG401AirbusA306198734.3ActiveMahan Air
58EP-MMN524AirbusA310198931.7ActiveMahan Air
59EP-MMJ526AirbusA310198931.7ActiveMahan Air
60EP-MNX564AirbusA310199030.5ActiveMahan Air
61EP-MNV567AirbusA310199130.4ActiveMahan Air
62EP-MNO595AirbusA310199129.8ActiveMahan Air
63EP-MMA56AirbusA343199327.8ActiveMahan Air
64EP-MMD164AirbusA343199724.1ActiveMahan Air
65EP-MMH391AirbusA346200218.8ActiveMahan Air
66EP-MMQ449AirbusA346200218.5ActiveMahan Air
67EP-MMVE2079BritishB462198733.9ActiveMahan Air
68EP-MOSE2347BritishRJ85199922.1ActiveMahan Air
69EP-MORE2392BritishRJ85200119.5ActiveMahan Air
70EP-MONE3358BritishRJ1H199921.8ActiveMahan Air
71EP-MOEE3129BritishB463198931.11ActiveMahan Air
72EP-MOCE3158BritishB463199030.11ActiveMahan Air
73EP-MOGE3343BritishRJ1H199922.1ActiveMahan Air
74EP-MMP586AirbusA310199130.1ActiveMahan Air
75EP-SIR29341BoeingB733199921.7ActiveSaha
76EP-SII29056BoeingB733199723.8ActiveSaha
77EP-ZAC49949McDonnellMD83199129.7ActiveZagros
78EP-ZAK49627McDonnellMD83198932.2ActiveZagros
79EP-ZAM49483McDonnellMD82198634.8ActiveZagros
80EP-ZAG49372McDonnellMD82198635.4ActiveZagros
81EP-ZAF53119McDonnellMD82199327.1ActiveZagros
82EP-ZAE53066McDonnellMD82199229.2ActiveZagros
83EP-ZAT0999AirbusA320199922.1ActiveZagros
84EP-ZAV0395AirbusA320199228.4ActiveZagros
85EP-ZAX0644AirbusA319199624.4ActiveZagros
86EP-LCO53150McDonnellMD83199130.3ActiveKish Air
87EP-LCN49569McDonnellMD83198733.9ActiveKish Air
88EP-LCK53224McDonnellMD82199427ActiveKish Air
89EP-LCJ53221McDonnellMD82199427.2ActiveKish Air
90EP-LCM53226McDonnellMD82199426.1ActiveKish Air
91EP-OIL20222FokkerF50199228.1ActiveKarun
92EP-NFA11407FokkerF100199228.9ActiveKarun
93EP-AWZ11497FokkerF100199426.6ActiveKarun
94EP-MIS11503FokkerF100199426.5ActiveKarun
95EP-SIG750AirbusA306199526.2ActiveMeraj
96EP-AJH1353AirbusA320200020.6ActiveMeraj
97EP-AJI1300AirbusA320200020.9ActiveMeraj
98EP-SSL1916AirbusA319200318.3ActiveMeraj
99EP-SSP2091AirbusA319200317.6ActiveMeraj
100EP-FPA29337BoeingB733199921.11ActiveFly Persia
101EP-FPC28558BoeingB733199724.1ActiveFly Persia
102EP-PAB7529BombardierCRJ2200119.11ActivePars Air
103EP-PAC7486BombardierCRJ2200120.3ActivePars Air
104EP-PUI145025EmbraerE145199723.7ActivePouya
105EP-FQI11475FokkerF100199327.5ActiveQeshm Air
106EP-FQF11444FokkerF100199328.2ActiveQeshm Air
107EP-FQZE3332BritishRJ1H199822.9ActiveQeshm Air
108EP-FQXE3356BritishRJ1H199921.9ActiveQeshm Air
109EP-FQUE3374BritishRJ1H200020.1ActiveQeshm Air
110EP-FQP607AirbusA320199624.1ActiveQeshm Air
111EP-FQN749AirbusA306199526.4ActiveQeshm Air
112EP-FQM603AirbusA306199130.3ActiveQeshm Air
113EP-FQK584AirbusA306199030.5ActiveQeshm Air
114EP-AOA29107BoeingB734199823.3ActiveSepehran
115EP-FSI29340BoeingB733199921.8ActiveSepehran
116EP-FSB25218BoeingB735199129.8ActiveSepehran
117EP-TBC53550McDonnellMD88199723.11ActiveTaban Air
118EP-TBJ28202BoeingB734199823.2ActiveTaban Air
119EP-TBF53546McDonnellMD88199624.6ActiveTaban Air
120EP-TAL53625McDonnellMD83199921.8ActiveATA
121EP-TAD361AirbusA320199228.8ActiveATA
122EP-TAF25995BoeingB733199328.1ActiveATA
123EP-TAO53597McDonnellMD83199822.4ActiveATA
124EP-TAP53466McDonnellMD83199822.4ActiveATA
125EP-TAQ53488McDonnellMD83199625.1ActiveATA
126EP-TAR53198McDonnellMD83199130.1ActiveATA
127EP-VAA29245BoeingB733199822.9ActiveVaresh
128EP-VAI29055BoeingB733199723.8ActiveVaresh
129EP-VAR28927BoeingB735199822.7ActiveVaresh
130EP-VBM28921BoeingB735199822.1ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 130   |   Average Age = 24.4