امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
| Operator = IRC | Type = F100 |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-ASI11519FokkerF100199428.4ActiveAseman
2EP-AST11523FokkerF100199528CheckAseman
3EP-ATE11323FokkerF100199032.1ActiveAseman
4EP-ATF11476FokkerF100199329.4CheckAseman
5EP-ASQ11513FokkerF100199428.9CheckAseman
6EP-ATC11296FokkerF100199032.4StoredAseman
7EP-ATG11329FokkerF100199131.7ActiveAseman
8EP-ASR11522FokkerF1002/1228.1CheckAseman
9EP-ASR11522FokkerF100199428.1ActiveAseman

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 9   |   Average Age = 29.7