امروز: شنبه، 2 بهمن 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = McDonnell Douglas |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAS53623McDonnellMD83199922.4CheckCaspian
2EP-CPD53188McDonnellMD83199526.5ActiveCaspian
3EP-CPU53223McDonnellMD83199427.9ActiveCaspian
4EP-CPV49938McDonnellMD83199031.3ActiveCaspian
5EP-CPX53463McDonnellMD83199427.6ActiveCaspian
6EP-CPZ53463McDonnellMD83199427.5Written offCaspian
7EP-MDE49523McDonnellMD82199031.1ActiveAirtour
8EP-MDC49524McDonnellMD83199032ActiveAirtour
9EP-MDD49852McDonnellMD82199229.6ActiveAirtour
10EP-MDF53184McDonnellMD83199427.6ActiveAirtour
11EP-MDG53232McDonnellMD82199526.1ActiveAirtour
12EP-CBD49510McDonnellMD82198932.1CheckChabahar
13EP-CBA49502McDonnellMD82198833.9CheckChabahar
14EP-CBI53187McDonnellMD83199526.4CheckChabahar
15EP-CBH53170McDonnellMD82199328.6CheckChabahar
16EP-CBC49506McDonnellMD82198932.1CheckChabahar
17EP-ZAC49949McDonnellMD83199130.4ActiveZagros
18EP-ZAK49627McDonnellMD83198932.1CheckZagros
19EP-ZAQ49769McDonnellMD83198833.1ActiveZagros
20EP-ZAM49483McDonnellMD82198635.4CheckZagros
21EP-ZAG49372McDonnellMD82198636CheckZagros
22EP-ZAF53119McDonnellMD82199328.7ActiveZagros
23EP-ZAE53066McDonnellMD82199229.11CheckZagros
24EP-ZAA49634McDonnellMD82198734.4ActiveZagros
25EP-ZAB49930McDonnellMD83199031.7Written offZagros
26EP-ZAD49279McDonnellMD82198536.4StoredZagros
27EP-LCO53150McDonnellMD83199130.11ActiveKish Air
28EP-LCN49569McDonnellMD83198734.5ActiveKish Air
29EP-LCI49844McDonnellMD83198932.1GroundKish Air
30EP-LCK53224McDonnellMD82199427.8ActiveKish Air
31EP-LCJ53221McDonnellMD82199427.1ActiveKish Air
32EP-LCM53226McDonnellMD82199427.6CheckKish Air
33EP-LCL53229McDonnellMD82199527ActiveKish Air
34EP-SEB49857McDonnellMD83199031.11Active*Taban Air
35EP-TBB53549McDonnellMD88199724.8ActiveTaban Air
36EP-TBC53550McDonnellMD88199724.7ActiveTaban Air
37EP-SEC53231McDonnellMD82199526.1Ground*Taban Air
38EP-TBF53546McDonnellMD88199625.2CheckTaban Air
39EP-TBE53548McDonnellMD88199724.9CheckTaban Air
40EP-TBD53547McDonnellMD88199724.1GroundTaban Air
41EP-TAL53625McDonnellMD83199922.4ActiveATA
42EP-TAM53465McDonnellMD83199427.1ActiveATA
43EP-TAN53520McDonnellMD83199427.8ActiveATA
44EP-TAO53597McDonnellMD83199823.1ActiveATA
45EP-TAP53466McDonnellMD83199823.1ActiveATA
46EP-TAQ53488McDonnellMD83199625.9ActiveATA
47EP-TAR53198McDonnellMD83199130.1ActiveATA
48EP-TAS49986McDonnellMD83199130.1CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 48   |   Average Age = 28.9