امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = McDonnell Douglas |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAS53623McDonnellMD83199923.3ActiveCaspian
2EP-CPD53188McDonnellMD83199527.4CheckCaspian
3EP-CPU53223McDonnellMD83199428.8ActiveCaspian
4EP-CPV49938McDonnellMD83199032.1ActiveCaspian
5EP-CPX53463McDonnellMD83199428.5CheckCaspian
6EP-CPZ53464McDonnellMD83199428.4Written offCaspian
7EP-MDE49523McDonnellMD82199032ActiveAirtour
8EP-MDC49524McDonnellMD83199032.11ActiveAirtour
9EP-MDD49852McDonnellMD82199230.5ActiveAirtour
10EP-MDF53184McDonnellMD83199428.5ActiveAirtour
11EP-MDG53232McDonnellMD82199527.9CheckAirtour
12EP-CBD49510McDonnellMD82198933.9ActiveChabahar
13EP-CBA49502McDonnellMD82198834.7CheckChabahar
14EP-CBI53187McDonnellMD83199527.3ActiveChabahar
15EP-CBH53170McDonnellMD82199329.5ActiveChabahar
16EP-CBC49506McDonnellMD82198933.9CheckChabahar
17EP-SEB49857McDonnellMD83199032.1Active*Chabahar
18EP-SEC53231McDonnellMD82199527.9Check*Chabahar
19EP-ZAC49949McDonnellMD83199131.2CheckZagros
20EP-ZAK49627McDonnellMD83198933.8CheckZagros
21EP-ZAQ49769McDonnellMD83198833.11ActiveZagros
22EP-ZAM49483McDonnellMD82198636.2CheckZagros
23EP-ZAG49372McDonnellMD82198636.11CheckZagros
24EP-ZAF53119McDonnellMD82199329.5CheckZagros
25EP-ZAE53066McDonnellMD82199230.9ActiveZagros
26EP-ZAA49634McDonnellMD82198735.2CheckZagros
27EP-ZAB49930McDonnellMD83199032.6Written offZagros
28EP-ZAD49279McDonnellMD82198537.2StoredZagros
29EP-LCO53150McDonnellMD83199131.1CheckKish Air
30EP-LCN49569McDonnellMD83198735.4ActiveKish Air
31EP-LCI49844McDonnellMD83198933.9GroundKish Air
32EP-LCK53224McDonnellMD82199428.7ActiveKish Air
33EP-LCJ53221McDonnellMD82199428.9CheckKish Air
34EP-LCM53226McDonnellMD82199428.5ActiveKish Air
35EP-LCL53229McDonnellMD82199527.11CheckKish Air
36EP-TBB53549McDonnellMD88199725.7CheckTaban Air
37EP-TBC53550McDonnellMD88199725.6CheckTaban Air
38EP-TBF53546McDonnellMD88199626.1ActiveTaban Air
39EP-TBE53548McDonnellMD88199725.8CheckTaban Air
40EP-TBD53547McDonnellMD88199725.9GroundTaban Air
41EP-TAL53625McDonnellMD83199923.3ActiveATA
42EP-TAM53465McDonnellMD83199427.11CheckATA
43EP-TAN53520McDonnellMD83199428.7ActiveATA
44EP-TAO53597McDonnellMD83199823.11ActiveATA
45EP-TAP53466McDonnellMD83199823.11ActiveATA
46EP-TAQ53488McDonnellMD83199626.8ActiveATA
47EP-TAR53198McDonnellMD83199131.8ActiveATA
48EP-TAS49986McDonnellMD83199131.8CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 48   |   Average Age = 29.9