امروز: پنج شنبه، 29 مهر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = McDonnell Douglas |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAS53623McDonnellMD83199922.1ActiveCaspian
2EP-CPD53188McDonnellMD83199526.2ActiveCaspian
3EP-CPU53223McDonnellMD83199427.6CheckCaspian
4EP-CPV49938McDonnellMD83199031ActiveCaspian
5EP-CPX53463McDonnellMD83199427.3ActiveCaspian
6EP-CPZ53463McDonnellMD83199427.2Written offCaspian
7EP-CBD49510McDonnellMD82198932.7ActiveIran Air
8EP-MDE49523McDonnellMD82199030.1ActiveAirtour
9EP-MDC49524McDonnellMD83199031.9ActiveAirtour
10EP-MDD49852McDonnellMD82199229.3ActiveAirtour
11EP-MDF53184McDonnellMD83199427.3ActiveAirtour
12EP-MDG53232McDonnellMD82199526.7ActiveAirtour
13EP-ZAC49949McDonnellMD83199130.1ActiveZagros
14EP-ZAK49627McDonnellMD83198932.7CheckZagros
15EP-ZAQ49769McDonnellMD83198832.1ActiveZagros
16EP-ZAM49483McDonnellMD82198635.1CheckZagros
17EP-ZAG49372McDonnellMD82198635.9CheckZagros
18EP-ZAF53119McDonnellMD82199328.4ActiveZagros
19EP-ZAE53066McDonnellMD82199229.8CheckZagros
20EP-ZAA49634McDonnellMD82198734.1ActiveZagros
21EP-ZAB49930McDonnellMD83199031.4Written offZagros
22EP-ZAD49279McDonnellMD82198536.1StoredZagros
23EP-LCO53150McDonnellMD83199130.8ActiveKish Air
24EP-LCN49569McDonnellMD83198734.2ActiveKish Air
25EP-LCI49844McDonnellMD83198932.7GroundKish Air
26EP-LCK53224McDonnellMD82199427.5CheckKish Air
27EP-LCJ53221McDonnellMD82199427.7ActiveKish Air
28EP-LCM53226McDonnellMD82199427.3ActiveKish Air
29EP-LCL53229McDonnellMD82199526.9ActiveKish Air
30EP-SEB49857McDonnellMD83199031.8Active*Taban Air
31EP-TBB53549McDonnellMD88199724.5ActiveTaban Air
32EP-TBC53550McDonnellMD88199724.4ActiveTaban Air
33EP-SEC53231McDonnellMD82199526.7Ground*Taban Air
34EP-TBF53546McDonnellMD88199624.11CheckTaban Air
35EP-TBE53548McDonnellMD88199724.6CheckTaban Air
36EP-TBD53547McDonnellMD88199724.7GroundTaban Air
37EP-TAL53625McDonnellMD83199922.1CheckATA
38EP-TAM53465McDonnellMD83199426.1ActiveATA
39EP-TAN53520McDonnellMD83199427.5ActiveATA
40EP-TAO53597McDonnellMD83199822.1ActiveATA
41EP-TAP53466McDonnellMD83199822.1ActiveATA
42EP-TAQ53488McDonnellMD83199625.6ActiveATA
43EP-TAR53198McDonnellMD83199130.7ActiveATA
44EP-TAS49986McDonnellMD83199130.7CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 44   |   Average Age = 28.6