امروز: شنبه، 11 تیر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = McDonnell Douglas |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CAS53623McDonnellMD83199922.1ActiveCaspian
2EP-CPD53188McDonnellMD83199526.11CheckCaspian
3EP-CPU53223McDonnellMD83199428.3ActiveCaspian
4EP-CPV49938McDonnellMD83199031.8ActiveCaspian
5EP-CPX53463McDonnellMD83199428ActiveCaspian
6EP-CPZ53464McDonnellMD83199427.11Written offCaspian
7EP-MDE49523McDonnellMD82199031.7CheckAirtour
8EP-MDC49524McDonnellMD83199032.6ActiveAirtour
9EP-MDD49852McDonnellMD82199230ActiveAirtour
10EP-MDF53184McDonnellMD83199428ActiveAirtour
11EP-MDG53232McDonnellMD82199527.4ActiveAirtour
12EP-CBD49510McDonnellMD82198933.4CheckChabahar
13EP-CBA49502McDonnellMD82198834.2CheckChabahar
14EP-CBI53187McDonnellMD83199526.1CheckChabahar
15EP-CBH53170McDonnellMD82199329ActiveChabahar
16EP-CBC49506McDonnellMD82198933.3CheckChabahar
17EP-SEB49857McDonnellMD83199032.5Check*Chabahar
18EP-SEC53231McDonnellMD82199527.4Check*Chabahar
19EP-ZAC49949McDonnellMD83199130.9CheckZagros
20EP-ZAK49627McDonnellMD83198933.3CheckZagros
21EP-ZAQ49769McDonnellMD83198833.6ActiveZagros
22EP-ZAM49483McDonnellMD82198635.9ActiveZagros
23EP-ZAG49372McDonnellMD82198636.5CheckZagros
24EP-ZAF53119McDonnellMD82199329CheckZagros
25EP-ZAE53066McDonnellMD82199230.4ActiveZagros
26EP-ZAA49634McDonnellMD82198734.9ActiveZagros
27EP-ZAB49930McDonnellMD83199032.1Written offZagros
28EP-ZAD49279McDonnellMD82198536.9StoredZagros
29EP-LCO53150McDonnellMD83199131.5ActiveKish Air
30EP-LCN49569McDonnellMD83198734.1CheckKish Air
31EP-LCI49844McDonnellMD83198933.3GroundKish Air
32EP-LCK53224McDonnellMD82199428.2ActiveKish Air
33EP-LCJ53221McDonnellMD82199428.4CheckKish Air
34EP-LCM53226McDonnellMD82199428ActiveKish Air
35EP-LCL53229McDonnellMD82199527.6ActiveKish Air
36EP-TBB53549McDonnellMD88199725.2ActiveTaban Air
37EP-TBC53550McDonnellMD88199725.1CheckTaban Air
38EP-TBF53546McDonnellMD88199625.8ActiveTaban Air
39EP-TBE53548McDonnellMD88199725.3CheckTaban Air
40EP-TBD53547McDonnellMD88199725.4GroundTaban Air
41EP-TAL53625McDonnellMD83199922.1ActiveATA
42EP-TAM53465McDonnellMD83199427.6ActiveATA
43EP-TAN53520McDonnellMD83199428.2ActiveATA
44EP-TAO53597McDonnellMD83199823.6ActiveATA
45EP-TAP53466McDonnellMD83199823.6ActiveATA
46EP-TAQ53488McDonnellMD83199626.3ActiveATA
47EP-TAR53198McDonnellMD83199131.3CheckATA
48EP-TAS49986McDonnellMD83199131.3CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 48   |   Average Age = 29.5