امروز: شنبه، 11 تیر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Boeing |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB735199823.11ActiveCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199229.9CheckCaspian
3EP-CAQ26467BoeingB734199229.9GroundCaspian
4EP-CAR26451BoeingB734199329ActiveCaspian
5EP-KPA28919BoeingB735199824CheckCaspian
6EP-ICD24134BoeingB742198833.9ActiveIran Air
7EP-APO26443BoeingB734199230.2ActiveAseman
8EP-APP26464BoeingB734199229.11ActiveAseman
9EP-NSM25169BoeingB734199230.4CheckAseman
10EP-APQ27083BoeingB734199229.7ActiveAseman
11EP-MEE24383BoeingB744199031.1ActiveMahan Air
12EP-MNB24363BoeingB744198932.11CheckMahan Air
13EP-MNE23480BoeingB743198636.6StoredMahan Air
14EP-SIR29341BoeingB733199922.8CheckSaha
15EP-SIH21486BoeingB742197744.7ActiveSaha
16EP-SII29056BoeingB733199724.1ActiveSaha
17EP-SIJ27633BoeingB733199725.2ActiveSaha
18JY-JAY29244BoeingB733199823.11StoredKarun
19EP-JIA29267BoeingB733199923.5StoredKarun
20EP-FPA29337BoeingB733199923ActiveFly Persia
21EP-FPC28558BoeingB733199725.2ActiveFly Persia
22EP-PSA27599BoeingB752199626.4Stored*Fly Persia
23EP-FAA24576BoeingB742199031.8ActiveFars Qeshm
24EP-FAB25171BoeingB742199130.7CheckFars Qeshm
25EP-AOA29107BoeingB734199824.4CheckSepehran
26EP-FSK24826BoeingB735199131.2ActiveSepehran
27EP-AOB28669BoeingB733199725ActiveSepehran
28EP-FSI29340BoeingB733199922.1CheckSepehran
29EP-FSA25066BoeingB735199428.2ActiveSepehran
30EP-FSB25218BoeingB735199130.1GroundSepehran
31EP-FSF26537BoeingB735199230.1StoredSepehran
32EP-RBC28922BoeingB735199824CheckTaban Air
33EP-TBJ28202BoeingB734199824.4CheckTaban Air
34EP-TAF25995BoeingB733199329.3ActiveATA
35EP-TAG28997BoeingB735199824.4CheckATA
36YV353123413BoeingB743198636.5Stored
37EP-VAA29245BoeingB733199823.11ActiveVaresh
38EP-VAI29055BoeingB733199724.1CheckVaresh
39EP-VAF28201BoeingB735199824.4ActiveVaresh
40EP-VAR28927BoeingB735199823.9ActiveVaresh
41EP-VBM28921BoeingB735199824ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 41   |   Average Age = 27.8