امروز: پنج شنبه، 29 مهر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Boeing |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB7357/2623.2ActiveCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199229.1ActiveCaspian
3EP-CAQ26467BoeingB734199229GroundCaspian
4EP-CAR26451BoeingB734199328.4CheckCaspian
5EP-KPA28919BoeingB735199823.4ActiveCaspian
6EP-ICD24134BoeingB742198833.1ActiveIran Air
7EP-APO26443BoeingB734199229.6CheckAseman
8EP-APP26464BoeingB734199229.3ActiveAseman
9EP-NSM25169BoeingB734199229.7CheckAseman
10EP-APQ26467BoeingB734199228.1ActiveAseman
11EP-MNA24383BoeingB744199031.1CheckMahan Air
12EP-MNB24363BoeingB744198932.3CheckMahan Air
13EP-MND23413BoeingB743198635.8StoredMahan Air
14EP-SIR29341BoeingB733199922ActiveSaha
15EP-SII29056BoeingB733199724.1CheckSaha
16EP-SIJ27633BoeingB733199724.6ActiveSaha
17JY-JAY29244BoeingB737199823.2StoredKarun
18EP-FPA29337BoeingB733199922.4ActiveFly Persia
19EP-FPC28558BoeingB733199724.6ActiveFly Persia
20EP-PSA27599BoeingB752199625.7Stored*Fly Persia
21EP-AOA29107BoeingB734199823.8ActiveSepehran
22EP-FSI29340BoeingB733199922.1ActiveSepehran
23EP-FSA25066BoeingB735199427.5CheckSepehran
24EP-FSB25218BoeingB735199130.2ActiveSepehran
25EP-FSF26537BoeingB735199229.5StoredSepehran
26EP-RBC28922BoeingB737199823.3ActiveTaban Air
27EP-TBJ28202BoeingB734199823.7ActiveTaban Air
28EP-TAF25995BoeingB733199328.6ActiveATA
29EP-TAG28997BoeingB735199823.7CheckATA
30EP-VAA29245BoeingB733199823.3ActiveVaresh
31EP-VAI29055BoeingB733199724.2ActiveVaresh
32EP-VAF28201BoeingB735199823.8ActiveVaresh
33EP-VAR28927BoeingB735199823.1ActiveVaresh
34EP-VBM28921BoeingB735199823.3ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 34   |   Average Age = 26.4