امروز: جمعه، 24 اردیبهشت 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Airbus |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-IFA7481AirbusA32120164.5ActiveIran Air
2EP-IBA723AirbusA306199327.4CheckIran Air
3EP-IBB727AirbusA306199427.3ActiveIran Air
4EP-IBC632AirbusA306199229.2ActiveIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199328.1CheckIran Air
6EP-IBG299AirbusA30B198436.9ActiveIran Air
7EP-IBH302AirbusA30B198436.6StoredIran Air
8EP-IBI151AirbusA30B198139.11StoredIran Air
9EP-IBJ256AirbusA30B198337.11StoredIran Air
10EP-IBK304AirbusA310199328.2CheckIran Air
11EP-IBL304AirbusA310198734GroundIran Air
12EP-IBS80AirbusA30B198041.3ActiveIran Air
13EP-IEB312AirbusA320199625.3GroundIran Air
14EP-IED345AirbusA320199228.1GroundIran Air
15EP-IEE303AirbusA320199229.3CheckIran Air
16EP-IEF312AirbusA320199229.2ActiveIran Air
17EP-IEG2054AirbusA320200317.11CheckIran Air
18EP-IJA1540AirbusA33220146.11ActiveIran Air
19EP-IJB1586AirbusA33220146.6ActiveIran Air
20EP-IEQ1679AirbusA319200219.3CheckIran Air
21EP-IEP1654AirbusA319200219.4ActiveIran Air
22EP-IER1753AirbusA319200218.11StoredIran Air
23EP-MDL644AirbusA310199229.2ActiveAirtour
24EP-MDK636AirbusA310199229.4CheckAirtour
25EP-MNI408AirbusA306198734.2Active*Airtour
26EP-TTA393AirbusA320199228.5Check*Airtour
27EP-MDN701AirbusA306199327.11CheckAirtour
28EP-MDM773AirbusA306199624.6ActiveAirtour
29EP-MNU608AirbusA306199130.1Active*Airtour
30EP-APF0354AirbusA320199228.9CheckAseman
31EP-APE0414AirbusA320199328.2GroundAseman
32EP-APG0480AirbusA320199426.11ActiveAseman
33EP-APJ376AirbusA320199228.7ActiveAseman
34EP-API376AirbusA320199427.1CheckAseman
35EP-APH430AirbusA320199328GroundAseman
36EP-APA0002AirbusA343199229.3ActiveAseman
37EP-MED706AirbusA310199823.1ActiveMahan Air
38EY-705576Airbus310199130.1CheckMahan Air
39EP-MMO838AirbusA306200218.8ActiveMahan Air
40EP-MMI416AirbusA346200218.7ActiveMahan Air
41EP-MME371AirbusA346200119.1ActiveMahan Air
42EP-MNG401AirbusA306198734.3ActiveMahan Air
43EP-MNL623AirbusA306199129.6ScrappedMahan Air
44EP-MNT546AirbusA306198931.6GroundMahan Air
45EP-MHO488AirbusA310198932.4StoredMahan Air
46EP-MMN524AirbusA310198931.7ActiveMahan Air
47EP-MMJ526AirbusA310198931.7ActiveMahan Air
48EP-MNF547AirbusA310199030.9CheckMahan Air
49EP-MNX564AirbusA310199030.5ActiveMahan Air
50EP-MNV567AirbusA310199130.4ActiveMahan Air
51EP-MNO595AirbusA310199129.8ActiveMahan Air
52EP-MNP620AirbusA310199129.6CheckMahan Air
53EP-MMA56AirbusA343199327.8ActiveMahan Air
54EP-MMB20AirbusA343199426.5GroundMahan Air
55EP-MMC282AirbusA343199921.1CheckMahan Air
56EP-MMD164AirbusA343199724.1ActiveMahan Air
57EP-MMT292AirbusA343199921.7GroundMahan Air
58EP-MMF376AirbusA346200119.7CheckMahan Air
59EP-MMG383AirbusA346200218.11StoredMahan Air
60EP-MMH391AirbusA346200218.8ActiveMahan Air
61EP-MMQ449AirbusA346200218.5ActiveMahan Air
62EP-MMR615AirbusA346200416.5CheckMahan Air
63EP-MMP586AirbusA310199130.1ActiveMahan Air
64EP-ZGB2055AirbusA321200317.7GroundZagros
65EP-ZGA1977AirbusA321200318GroundZagros
66EP-ZAT0999AirbusA320199922.1ActiveZagros
67EP-ZGC0937AirbusA320199822.4CheckZagros
68EP-ZAL0400AirbusA320199328.4CheckZagros
69EP-ZAJ0407AirbusA320199328.3GroundZagros
70EP-ZAU0426AirbusA320199328CheckZagros
71EP-ZAP0426AirbusA320199229.2CheckZagros
72EP-ZAV0395AirbusA320199228.4ActiveZagros
73EP-ZAX0644AirbusA319199624.4ActiveZagros
74EP-LCS2957AirbusA321200614.5CheckKish Air
75EP-LCT2965AirbusA321200614.5CheckKish Air
76EP-SIF762AirbusA306199525.6GroundMeraj
77EP-SIG750AirbusA306199526.2ActiveMeraj
78EP-AJH1353AirbusA320200020.6ActiveMeraj
79EP-AJI1300AirbusA320200020.9ActiveMeraj
80EP-SSL1916AirbusA319200318.3ActiveMeraj
81EP-SSP2091AirbusA319200317.6ActiveMeraj
82EP-FQP607AirbusA320199624.1ActiveQeshm Air
83EP-FQQ611AirbusA320199624.1StoredQeshm Air
84EP-FQR0607AirbusA320199624.11CheckQeshm Air
85EP-FQO764AirbusA306199625CheckQeshm Air
86EP-FQN749AirbusA306199526.4ActiveQeshm Air
87EP-FQM603AirbusA306199130.3ActiveQeshm Air
88EP-FQL744AirbusA306199426.5StoredQeshm Air
89EP-FQK584AirbusA306199030.5ActiveQeshm Air
90EP-TBH0565AirbusA310199030.5CheckTaban Air
91EP-TAB362AirbusA320199228.8StoredATA
92EP-TAC405AirbusA320199328.3CheckATA
93EP-TAD361AirbusA320199228.8ActiveATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 93   |   Average Age = 25.8